Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tam Cam Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
61 209 191 0 18 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2009-07-19 14:27:57 Cảnh Toàn Nguyễn 100 1.47 1.3M

PAS-FPC

2 2009-07-20 09:19:42 :brick: 100 0.87 1.5M

PAS-FPC

3 2010-01-23 16:43:16 RR 100 1.59 860k

PAS-FPC

4 2010-06-20 10:50:02 Hy Trường Sơn 100 0.86 3.1M

C++

4.3.2

5 2010-11-02 09:56:43 Trần Hải Đăng 100 0.61 3.6M

C++

4.3.2

6 2012-03-20 17:00:54 Hacker7 100 1.10 1.1M

PAS-FPC

7 2012-12-05 22:06:00 Think like Nguyễn Mai Lan 100 1.03 3.9M

C++

4.3.2

8 2013-03-25 13:01:51 Erik 100 0.21 5.2M

PAS-FPC

9 2013-03-26 07:59:38 ͼ_ͽ 100 0.15 12M

PAS-FPC

10 2013-05-22 16:39:27 2ez 100 0.52 3.2M

C++

4.3.2

11 2013-05-24 13:58:33 papa 100 0.59 7.9M

C++

4.3.2

12 2013-05-25 05:35:27 Bùi Xuân Thủy 100 0.79 5.5M

C++

4.3.2

13 2013-06-13 16:44:16 International master 100 0.22 4.3M

C++

4.3.2

14 2013-07-03 10:56:02 Minh Hiếu 100 0.20 8.1M

PAS-FPC

15 2016-02-18 04:54:16 Complicated Heart 100 0.26 3.7M

CPP14

16 2016-04-18 18:08:16 FallingStar1709 100 0.17 4.3M

CPP14

17 2017-03-02 07:54:44 asdas 100 0.01 82M

CPP14

18 2017-11-03 07:47:03 凸( ̄ヘ ̄) 100 0.32 82M

CPP14

19 2017-11-03 09:19:26 You and I 100 0.24 16M

CPP14

20 2017-11-03 10:53:41 Vinh gà vl 100 0.00 16M

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.