Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tổng XOR Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1173 4620 2806 727 827 136 124

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-12-08 17:54:26 ngockingspeed 67 0.96 232k

PAS-FPC

2 2011-08-17 02:22:53 Lê Minh Hoàng 67 0.00 280k

PAS-FPC

3 2013-04-24 12:29:57 Coder nhà mình 67 0.97 232k

PAS-FPC

4 2016-02-01 15:55:29 mrtan_lovelife 67 0.96 232k

PAS-FPC

5 2010-12-27 11:06:15 68 0.91 280k

PAS-FPC

6 2011-11-16 17:34:37 Bảng Nguyễn 68 0.95 232k

PAS-FPC

7 2013-08-26 17:19:28 Phạm Thị Tuyết Hoa 68 0.96 232k

PAS-FPC

8 2014-11-23 13:22:23 ๖ۣۜDark๖ۣۜStar 68 0.95 232k

PAS-FPC

9 2014-11-23 13:35:02 El Muntimillonario 68 1.00 280k

PAS-FPC

10 2014-11-23 13:45:10 npltv 68 0.96 232k

PAS-FPC

11 2010-06-14 16:51:45 Lê Đỗ Tân 69 1.04 280k

PAS-FPC

12 2010-06-21 06:10:28 난 널 사랑해 69 0.96 232k

PAS-FPC

13 2010-08-03 15:15:27 ronaldinho_94 69 1.05 280k

PAS-FPC

14 2010-08-07 18:39:24 Jindo 69 0.98 232k

PAS-FPC

15 2010-11-12 13:34:23 ƒ 69 1.05 280k

PAS-FPC

16 2010-12-17 05:01:38 Alex 69 0.96 232k

PAS-FPC

17 2010-12-17 05:16:04 LoneWolf 69 0.96 232k

PAS-FPC

18 2011-11-21 13:11:23 Dumbledore 69 0.98 280k

PAS-FPC

19 2011-12-05 13:35:54 MinhThao 69 0.96 232k

PAS-FPC

20 2012-05-05 16:55:31 vo danh 69 1.05 280k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.