Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Lại là cây Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
40 112 108 0 4 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-12-07 10:52:56 ping Pong 100 8.56 44M

PAS-FPC

2 2014-12-07 12:05:07 Mew. 100 13.00 14M

C++

4.3.2

3 2014-12-07 16:29:06 Nhung anh sao dem 100 22.35 52M

C++

4.3.2

4 2014-12-08 12:18:01 vietdoan 100 9.41 36M

PAS-FPC

5 2014-12-11 04:19:58 Edogawa Conan 100 6.96 35M

C++

4.3.2

6 2014-12-22 19:35:16 Nguyễn Hoàng Phương 100 11.51 2.9M

C++

4.3.2

7 2015-02-16 14:37:40 QC 100 10.15 13M

CPP14

8 2015-05-30 07:07:00 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 8.60 15M

CPP14

9 2015-06-15 13:34:12 Bugs can be everywhere 100 9.81 14M

C++

4.3.2

10 2015-06-15 16:41:47 JATC 100 10.42 29M

CPP

11 2015-07-29 06:02:28 Chuyên Thể Dục CSP 100 10.27 13M

CPP14

12 2015-11-29 16:28:48 Lê Quang Tuấn 100 18.68 13M

CPP

13 2015-12-01 09:08:55 robin 100 19.63 39M

PAS-FPC

14 2015-12-26 03:52:40 kop 100 23.22 3.9M

CPP14

15 2015-12-26 03:55:36 Hoang Bao Long 100 23.13 3.9M

CPP14

16 2015-12-26 03:57:49 ._. 100 23.13 3.9M

CPP14

17 2016-10-14 18:42:19 ☭[A2K44]Shᶖcmuoᶇ 100 6.95 13M

CPP14

18 2017-01-11 13:38:21 Sinbu 100 5.84 13M

CPP14

19 2017-07-12 13:39:36 Niccolò Paganini 100 3.33 41M

CPP

20 2017-09-13 17:53:59 Straw 100 8.26 108M

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.