Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Thời tiết, lễ hội và vụ mùa Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
20 52 49 0 3 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-09-06 20:00:49 Nhung anh sao dem 100 0.09 33M

C++

4.3.2

2 2013-09-07 05:44:36 vietdoan 100 0.08 424k

PAS-FPC

3 2013-09-07 16:20:42 DNK 100 0.13 33M

C++

4.3.2

4 2013-09-16 17:36:27 International master 100 0.10 2.9M

C++

4.3.2

5 2013-09-17 19:11:35 BIDV 100 0.25 56M

C++

4.3.2

6 2013-09-28 21:06:31 MinhThao 100 0.11 30M

PAS-FPC

7 2014-11-12 04:19:36 Mew. 100 0.02 215M

C++

4.3.2

8 2016-02-04 09:28:31 LL 100 0.11 472k

PAS-FPC

9 2016-02-04 09:39:28 Gia nhu chua tung quen 100 0.08 472k

PAS-FPC

10 2016-02-04 09:48:24 Cpt.Zack 100 0.22 276k

PAS-FPC

11 2016-02-04 09:52:12 The Mastermind 100 0.08 87M

CPP14

12 2016-02-04 10:31:56 biên dịch gặp lỗi 100 0.23 272k

PAS-FPC

13 2017-12-06 03:16:31 tuankiet65 100 0.08 46M

CPP14

14 2017-12-06 03:29:29 Chuyên Văn Lê Quý Đôn 100 0.02 147M

C++

4.3.2

15 2017-12-06 03:29:34 bruteforce 100 0.02 243M

CPP

16 2017-12-06 09:58:27 Akuteboy 100 0.14 94M

C++

4.3.2

17 2013-09-14 18:28:30 Phạm Bá Thái 0 0.00 0k

PAS-FPC

18 2017-06-18 10:24:31 Dăm ba cái code 0 0.00 0k

PAS-FPC

19 2017-08-17 16:39:26 tuan 0 0.00 0k

CPP14

20 2018-06-23 03:32:44 hqnghi88 0 0.00 0k

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.