Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Xếp loại biệt thự Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
139 814 207 370 27 26 184

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-09-09 05:50:28 DNK 0 0.02 3.4M

C++

4.3.2

2 2013-09-10 05:45:42 vietdoan 0 0.03 2.3M

PAS-FPC

3 2013-09-10 05:53:44 MinhThao 0 0.01 1.7M

PAS-FPC

4 2013-09-10 09:01:48 ͼ_ͽ 0 0.06 1.1M

PAS-FPC

5 2013-09-10 13:25:24 Nam 0 0.02 5.0M

C++

4.3.2

6 2013-09-10 15:33:20 Chuyên Triết Tổng Hợp 0 0.07 3.3M

C++

4.3.2

7 2013-09-11 15:28:37 Normal Skills 0 0.01 3.4M

C++

4.3.2

8 2013-09-11 16:20:38 2ez 0 0.02 3.2M

C++

4.3.2

9 2013-09-11 21:55:52 hiepsieunhan 0 0.00 1.0M

PAS-FPC

10 2013-09-12 09:33:30 hiepsieunhan 0 0.01 3.2M

C++

4.3.2

11 2013-09-13 16:17:13 Sâu Lười 0 0.00 4.2M

C++

4.3.2

12 2013-09-14 15:27:07 Phạm Bá Thái 0 0.01 1.0M

PAS-FPC

13 2013-09-16 19:30:58 Ho Hoang Hiep abc.. - A2K41 PBC 0 0.02 984k

PAS-FPC

14 2013-09-18 12:20:49 Think like Nguyễn Mai Lan 0 0.02 3.4M

C++

4.3.2

15 2013-09-24 05:21:54 vietmeocong 0 0.02 7.3M

PAS-FPC

16 2013-09-24 11:16:11 International master 0 0.03 3.8M

C++

4.3.2

17 2013-09-25 06:11:03 Saturn 0 0.06 3.9M

CPP

18 2013-09-28 18:19:33 nigga pls 0 0.01 1.5M

PAS-FPC

19 2013-10-04 20:44:06 P2-5 0 0.06 3.6M

C++

4.3.2

20 2013-10-06 06:09:21 ­chequochuu 0 0.02 816k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.