Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Trò chơi xếp hình Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
16 68 66 0 2 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-12-12 13:35:30 Đẹp trai nhất lớp 100 4.82 1169M

PAS-FPC

2 2013-02-08 15:46:07 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 0.00 8.4M

C++

4.3.2

3 2013-12-18 01:43:54 DNK 100 0.00 5.5M

C++

4.3.2

4 2013-12-18 04:10:24 Chuyên Triết Tổng Hợp 100 0.00 18M

C++

4.3.2

5 2013-12-18 04:56:04 W 100 0.02 14M

C++

4.3.2

6 2013-12-18 05:37:28 Nguyen Tien Trung Kien 100 0.65 12M

C++

4.3.2

7 2013-12-18 05:45:16 Nhung anh sao dem 100 0.00 13M

C++

4.3.2

8 2016-02-03 21:14:28 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.24 5.8M

C++

4.3.2

9 2012-12-11 15:48:51 kệ anh chứ 85 RE-test-16 2.59 939M

PAS-FPC

10 2012-12-13 17:13:50 RR 65 RE-test-10 0.48 3.0M

C++

4.3.2

11 2013-12-06 10:19:09 Budweiser L_L 60 TLE-test-12 0.00 20M

PAS-FPC

12 2013-12-18 03:57:50 M 30 TLE-test-4 0.35 30M

C++

4.3.2

13 2013-12-21 05:41:15 BIDV 30 TLE-test-4 0.21 23M

C++

4.3.2

14 2013-12-06 09:31:01 Try oh! 25 RE-test-4 0.03 559M

PAS-FPC

15 2018-01-06 03:09:57 Đẹp trai tóc tai vuốt vuốt 20 TLE-test-3 0.38 338M

CPP

16 2013-08-12 19:49:59 Lee Xuaan Hung 5 RE-test-1 0.00 199M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.