Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ðổ xãng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
61 221 211 0 10 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-07-20 19:55:36 Mew. 100 6.73 245M

PAS-FPC

2 2014-07-21 02:14:51 P2-5 100 3.11 186M

C++

4.3.2

3 2014-07-21 04:53:53 Tommy 100 9.09 369M

C++

4.3.2

4 2014-07-21 05:35:57 Trần Khánh Hiệp 100 3.22 186M

C++

4.3.2

5 2014-07-21 06:23:26 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 3.21 186M

C++

4.3.2

6 2014-07-21 10:43:52 Chuyên Triết Tổng Hợp 100 3.36 125M

C++

4.3.2

7 2014-07-21 10:59:24 Bùi Xuân Thủy 100 2.73 153M

C++

4.3.2

8 2014-07-21 17:04:41 Lê Quý Đôn 100 0.75 309M

C++

4.3.2

9 2014-07-22 09:43:58 Monkey D.Luffy 100 3.81 187M

C++

4.3.2

10 2014-07-23 11:09:19 Normal Skills 100 4.03 125M

C++

4.3.2

11 2014-07-25 15:42:42 ... 100 2.33 122M

PAS-FPC

12 2014-07-26 00:12:49 LoneWolf 100 1.62 65M

C++

4.3.2

13 2014-07-30 15:57:28 a;slkfjasl;fkj 100 4.51 184M

PAS-FPC

14 2014-07-31 11:14:40 SC 100 2.41 122M

PAS-FPC

15 2014-10-03 17:23:08 Cao Viên Viên 100 5.26 131M

C++

4.3.2

16 2014-11-09 17:11:30 Phan Huy Hoàng a2k42 100 6.85 257M

PAS-FPC

17 2014-11-11 15:12:58 [KanGaruu].Nắng 100 2.11 185M

PAS-FPC

18 2015-04-06 07:21:34 ltv_12 100 2.47 123M

PAS-FPC

19 2015-11-29 12:31:59 LuongDucTuanDat.c500 100 5.09 290M

CPP

20 2015-11-30 11:52:45 GYC 100 4.84 371M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.