Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI 2013 - Sản xuất ðồ chơi Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
276 1259 1202 0 54 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-01-18 07:12:34 tdkh 100 3.33 35M

C++

4.3.2

2 2013-01-18 08:15:37 Nguyên 100 4.10 29M

C++

4.3.2

3 2013-01-18 09:11:33 code..code.. 100 13.69 32M

PAS-FPC

4 2013-01-18 10:23:25 Cỏ 4 lá 100 3.43 37M

C++

4.3.2

5 2013-01-18 10:59:20 Hacker7 100 11.71 12M

C++

4.3.2

6 2013-01-18 11:48:19 ­ 100 8.14 26M

PAS-FPC

7 2013-01-18 13:46:17 MinhThao 100 6.11 14M

PAS-FPC

8 2013-01-18 14:51:42 acer 100 4.26 19M

PAS-FPC

9 2013-01-18 15:41:48 Hung NT 100 4.56 15M

PAS-FPC

10 2013-01-18 16:38:14 hiepsieunhan 100 4.50 14M

PAS-FPC

11 2013-01-18 17:52:23 nghiem khai 100 5.95 14M

PAS-FPC

12 2013-01-19 10:13:16 hgminh 100 14.23 115M

PAS-FPC

13 2013-01-20 03:32:18 Đỗ Việt Anh 100 4.46 21M

C++

4.3.2

14 2013-01-21 03:33:04 borntodoit 100 3.47 37M

C++

4.3.2

15 2013-01-28 20:18:09 PASS ? WIN : T-L-H 100 3.39 35M

C++

4.3.2

16 2013-01-31 07:47:02 con_nha_ngheo 100 5.99 42M

PAS-FPC

17 2013-01-31 15:38:28 thanh niên nghiêm túc 100 3.29 35M

C++

4.3.2

18 2013-02-09 11:54:23 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 4.19 35M

CPP

19 2013-02-25 16:42:11 Đỗ Huy Hoàng 100 9.38 31M

PAS-FPC

20 2013-03-04 22:07:55 treesseven 100 9.13 25M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.