Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Hai nhà máy ðiện nguyên tử Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
469 1714 1646 0 66 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-12-17 14:28:00 The Immortal 100 0.55 9.4M

PAS-FPC

2 2012-12-17 14:32:08 Erik 100 0.79 9.4M

PAS-FPC

3 2012-12-17 14:38:17 2ez 100 0.94 19M

PAS-FPC

4 2012-12-17 14:56:48 =.= 100 0.65 12M

PAS-FPC

5 2012-12-17 15:07:23 MinhThao 100 0.49 11M

PAS-FPC

6 2012-12-17 15:39:18 hiepsieunhan 100 0.74 14M

PAS-FPC

7 2012-12-17 15:55:21 Anh chỉ yêu mình em ... 100 0.75 50M

PAS-FPC

8 2012-12-17 16:02:50 Rain 100 0.45 10M

PAS-FPC

9 2012-12-17 16:05:17 KFSX=XRVR 100 1.03 23M

PAS-FPC

10 2012-12-17 16:16:24 borntodoit 100 0.62 15M

C++

4.3.2

11 2012-12-17 16:25:35 Vi Tiểu Bảo 100 0.50 11M

PAS-FPC

12 2012-12-17 16:34:37 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 0.83 16M

CPP

13 2012-12-17 16:35:02 Shinken Yellow 100 0.79 29M

PAS-FPC

14 2012-12-17 16:59:26 nhap96 100 0.50 13M

C++

4.3.2

15 2012-12-17 17:49:07 papa 100 1.30 80M

PAS-FPC

16 2012-12-17 18:25:01 Đang tập code 100 1.20 84M

PAS-FPC

17 2012-12-17 18:39:28 Minh Hiếu 100 0.75 80M

PAS-FPC

18 2012-12-17 19:04:20 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.55 15M

C++

4.3.2

19 2012-12-18 02:11:46 maradona 100 0.43 12M

PAS-FPC

20 2012-12-18 02:44:27 Come Back :x 100 0.91 22M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.