Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tổng trọng số trên cây Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
954 3543 2361 637 146 140 259

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-05-25 15:55:12 Thương 100 0.51 3.3M

C++

4.3.2

2 2014-10-31 09:38:39 NTIT_Trường Kỳ 100 0.00 3.3M

C++

4.3.2

3 2014-10-31 10:59:44 TTD 100 0.18 8.0M

C++

4.3.2

4 2014-11-02 02:00:16 bitagi 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

5 2014-11-05 16:19:08 Nắng 100 0.00 3.5M

C++

4.3.2

6 2014-11-05 16:35:27 anhntsupa 100 0.00 3.8M

C++

4.3.2

7 2014-11-05 17:29:59 [$Zeus$] 100 0.00 1.2M

PAS-FPC

8 2014-11-07 13:35:08 Long đã làm bài 100 0.00 3.6M

C++

4.3.2

9 2014-11-09 16:11:07 con_nha_ngheo 100 0.00 3.4M

C++

4.3.2

10 2014-11-13 14:19:22 VanManhPbc1998 100 0.27 1.1M

PAS-FPC

11 2014-11-13 17:03:50 Phan Huy Hoàng a2k42 100 0.00 3.8M

PAS-FPC

12 2014-11-19 04:57:40 dott 100 0.00 668k

PAS-FPC

13 2014-11-20 03:44:23 For me 100 0.00 1.6M

PAS-FPC

14 2014-11-25 07:45:46 ­Huy 100 0.00 432k

PAS-FPC

15 2014-11-30 06:39:05 Giraffe 100 0.00 764k

PAS-FPC

16 2014-11-30 15:18:02 Jack Wilshere 100 0.17 3.7M

C++

4.3.2

17 2014-12-02 13:55:30 LoneWolf 100 0.00 700k

PAS-FPC

18 2014-12-02 14:06:18 LoneWolf 100 0.00 3.5M

C++

4.3.2

19 2014-12-08 02:16:46 Nhung anh sao dem 100 0.00 3.9M

C++

4.3.2

20 2014-12-08 02:18:11 chuyên Sử HSGS 100 0.00 3.4M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.