Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Xếp hàng mua vé Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
4943 13974 12541 0 1429 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-06-12 18:47:18 Phong 100 0.00 1.2M

PAS-FPC

2 2008-06-12 19:19:06 Kaiel 100 0.00 1.5M

PAS-FPC

3 2008-06-12 19:20:12 Danh Nguyen 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

4 2008-06-12 19:34:20 psetter 100 0.01 2.3M

C

5 2008-06-12 20:26:51 special_one 100 0.03 3.2M

CPP

6 2008-06-13 03:28:14 A 100 0.03 3.2M

CPP

7 2008-06-13 03:28:28 RR 100 0.00 1.5M

PAS-FPC

8 2008-06-13 03:39:47 nt_d2 100 0.01 1.8M

PAS-FPC

9 2008-06-13 03:42:48 Mr.Hehe is siro391992 100 0.00 1.2M

PAS-FPC

10 2008-06-13 04:02:29 Ngô Phan Gia Bảo Chí - COMING BACK 100 0.03 1.9M

PAS-FPC

11 2008-06-13 04:14:49 Broken eyes 100 0.03 3.0M

PAS-FPC

12 2008-06-13 04:37:01 Lê Thị Thúy 100 0.01 2.5M

PAS-FPC

13 2008-06-13 04:53:28 Nguyễn Văn Bồng 100 0.03 3.0M

PAS-FPC

14 2008-06-13 05:06:12 khanhptnk 100 0.00 1.2M

PAS-FPC

15 2008-06-13 05:37:27 waliczsu 100 0.00 1.2M

PAS-FPC

16 2008-06-13 06:33:31 leeyun 100 0.00 1.2M

PAS-FPC

17 2008-06-13 07:24:26 Ngừng code !!!!!!! 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

18 2008-06-13 10:19:50 Nguyễn Tuấn Việt Sơn 100 0.00 1.3M

PAS-FPC

19 2008-06-13 11:29:02 Tiểu Long Nữ 100 0.00 1.5M

PAS-FPC

20 2008-06-13 17:18:43 bnta2 100 0.00 1.2M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.