Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Hội trường Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
2559 10851 9895 0 949 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-05-15 23:57:33 huynhha12798 100 0.00 3.4M

CPP14

2 2015-06-30 07:35:57 Blue 100 0.54 3.1M

CPP14

3 2015-07-08 13:01:26 Dương Phạm Tùng 100 1.54 3.9M

CPP14

4 2015-09-07 04:50:14 A2 100 0.57 3.5M

CPP14

5 2015-10-05 16:44:03 Phạm Trung Hiếu 100 0.00 3.5M

CPP14

6 2015-10-13 16:15:36 [noname] 100 0.50 3.4M

CPP14

7 2015-12-03 16:24:25 NTQ 100 0.60 3.6M

CPP14

8 2015-12-11 12:19:48 Vinh gà vl 100 0.73 4.1M

CPP14

9 2015-12-26 05:18:54 eddrda best skye vn 100 0.83 4.1M

CPP14

10 2016-01-10 18:13:41 Vu Duy Truc 100 0.12 3.3M

CPP14

11 2016-01-25 15:50:57 Em Gà Vler 100 0.07 19M

CPP14

12 2016-02-24 01:55:55 YeuLapTrinh.pw 100 0.34 3.5M

CPP14

13 2016-03-02 16:53:25 FallingStar1709 100 0.00 3.5M

CPP14

14 2016-04-09 15:37:26 Anh Đạt 100 0.85 81M

CPP14

15 2016-04-21 05:57:02 smarthink 100 0.60 3.4M

CPP14

16 2016-04-28 21:28:29 AC4ever 100 0.49 4.5M

CPP14

17 2016-05-09 14:23:37 Tư lệnh quân đoàn I - Ngô Quang Trưởng 100 0.57 4.5M

CPP14

18 2016-05-10 18:29:57 ThitXienNuong 100 0.01 3.5M

CPP14

19 2016-05-15 17:40:08 PhuLeeThanh 100 0.00 4.6M

CPP14

20 2016-05-20 11:37:37 t 100 0.54 3.5M

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.