Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Đa giác Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
384 990 910 0 80 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-05-29 11:39:43 ConanKudo 100 0.00 448k

PAS-FPC

2 2008-06-02 11:50:00 Energon 100 0.00 288k

PAS-FPC

3 2008-06-08 13:01:09 Lý Xuân Sang 100 0.00 600k

PAS-FPC

4 2008-06-25 16:28:28 khanhptnk 100 0.00 604k

PAS-FPC

5 2008-07-03 06:05:10 STFU 100 0.00 632k

PAS-FPC

6 2008-07-03 06:06:20 Bùi Minh Trí 100 0.00 636k

PAS-FPC

7 2008-07-14 14:36:27 Dao Bui Trung Kien 100 0.00 272k

PAS-FPC

8 2008-07-16 13:51:56 Vũ Thành Đức 100 0.00 596k

PAS-FPC

9 2008-08-16 06:13:15 RR 100 0.00 736k

PAS-FPC

10 2008-08-30 13:57:59 Nguyễn Quốc Quân 100 0.00 596k

PAS-FPC

11 2008-09-22 14:25:19 DatFTU 100 0.00 576k

PAS-FPC

12 2008-10-23 11:38:02 Rửa tay quy ẩn 100 0.00 636k

PAS-FPC

13 2008-10-23 16:09:56 chii68 100 0.00 600k

PAS-FPC

14 2008-10-29 03:22:58 PCM 100 0.00 552k

PAS-FPC

15 2008-10-31 05:16:31 thedeadcookie 100 0.00 592k

PAS-FPC

16 2008-10-31 06:48:50 Hà Dương 100 0.00 596k

PAS-FPC

17 2008-11-28 18:20:31 Thiêm Nguyễn 100 0.00 604k

PAS-FPC

18 2008-12-08 09:22:19 việt thắng 91 100 0.00 4.4M

PAS-FPC

19 2008-12-08 16:42:05 Nguyễn Quang Anh 100 0.00 600k

PAS-FPC

20 2008-12-10 11:22:59 Lam Phượng Hoàng 100 0.00 596k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.