Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Mạng chẵn lẻ Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
188 568 511 0 57 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2009-01-22 16:04:56 Phong 100 0.00 1.6M

PAS-FPC

2 2009-01-23 03:40:30 Nguyễn Quang Anh 100 0.00 940k

PAS-FPC

3 2009-01-24 12:22:27 ConanKudo 100 0.03 2.2M

PAS-FPC

4 2009-01-24 17:52:59 Khanh Quynh 100 0.00 2.8M

CPP

5 2009-01-25 14:23:44 Sang Siêu nhân Ly ^_^ 100 0.00 648k

PAS-FPC

6 2009-02-13 10:42:48 Thiêm Nguyễn 100 0.10 3.7M

PAS-FPC

7 2009-02-20 09:49:03 khanhptnk 100 0.00 1.5M

PAS-FPC

8 2009-05-19 19:21:40 Khúc Anh Tuấn 100 0.00 1.6M

PAS-FPC

9 2009-06-21 14:49:18 The Trung Nguyen 100 0.00 1.6M

PAS-FPC

10 2009-08-14 12:20:59 Ramesses 100 0.00 912k

PAS-FPC

11 2009-08-15 16:54:12 Nguyên 100 0.00 908k

PAS-FPC

12 2009-11-24 08:44:58 :brick: 100 0.13 536k

PAS-FPC

13 2010-01-03 05:44:24 Nobita1604 100 0.16 500k

PAS-FPC

14 2010-01-03 13:55:48 Dao Bui Trung Kien 100 0.00 1.7M

PAS-FPC

15 2010-02-03 14:58:42 AndyHo 100 0.00 1.6M

PAS-FPC

16 2010-02-26 17:35:49 Phạm Thanh Tùng 100 0.09 636k

PAS-FPC

17 2010-08-11 18:48:56 RR 100 0.04 3.5M

C++

4.3.2

18 2010-08-13 17:38:00 Sun _ A4 100 0.00 1.6M

PAS-FPC

19 2011-03-03 06:35:09 Thỏ con làm bánh 100 0.00 300k

PAS-FPC

20 2011-04-09 18:05:41 chii68 100 0.08 3.3M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.