Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Mạng truyền tin Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
287 1088 946 0 65 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-01-20 08:37:54 Nghia Nguyen Hoang 100 0.00 632k

PAS-FPC

2 2008-01-20 10:11:30 Nguyễn Hữu Hiệp Hai 100 0.00 664k

PAS-FPC

3 2008-01-20 11:45:30 Hà Minh Đức 100 0.00 656k

PAS-FPC

4 2008-01-20 14:45:05 Thiêm Nguyễn 100 0.00 716k

PAS-FPC

5 2008-01-20 16:01:20 ConanKudo 100 0.00 680k

PAS-FPC

6 2008-01-20 16:16:20 Thủy Tiên 100 0.00 1.0M

PAS-FPC

7 2008-01-20 18:06:12 Bare & Simple 100 0.00 680k

PAS-FPC

8 2008-01-27 09:32:44 Nguyen Dang Quang 100 0.00 19M

PAS-FPC

9 2008-02-07 02:32:33 Nhân Nguyễn 100 0.00 2.6M

CPP

10 2008-03-19 03:18:51 Phan Công Minh 100 0.00 676k

PAS-FPC

11 2008-03-25 11:47:47 Available 100 0.00 676k

PAS-FPC

12 2008-04-22 09:43:55 Peral 100 0.00 680k

PAS-FPC

13 2008-04-22 12:26:43 Lê Thị Thúy 100 0.00 680k

PAS-FPC

14 2008-04-25 14:16:10 Mr.Hehe is siro391992 100 0.00 680k

PAS-FPC

15 2008-05-08 15:59:10 Chester Bennington 100 0.00 760k

PAS-FPC

16 2008-05-10 10:16:24 Lam Phượng Hoàng 100 0.00 596k

PAS-FPC

17 2008-05-26 20:28:14 special_one 100 0.00 12M

PAS-FPC

18 2008-06-05 15:52:56 Phong 100 0.00 672k

PAS-FPC

19 2008-07-05 18:52:07 Bùi Minh Trí 100 0.00 668k

PAS-FPC

20 2008-07-06 04:34:19 Tớ iu Bê Béo nắm 100 0.00 676k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.