Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI08 Quà tết Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
615 2152 2019 0 129 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-01-30 04:11:02 . 100 0.00 544k

PAS-FPC

2 2008-01-30 06:40:59 Bùi Tiến Thành 100 0.00 564k

PAS-FPC

3 2008-01-30 09:30:08 hysp 100 0.00 556k

PAS-FPC

4 2008-01-30 12:35:34 chii68 100 0.00 236k

PAS-FPC

5 2008-01-30 13:56:56 A 100 0.00 700k

PAS-FPC

6 2008-01-31 06:00:36 :(( 100 0.00 560k

PAS-FPC

7 2008-01-31 07:21:31 Nguyen Dang Quang 100 0.00 272k

PAS-FPC

8 2008-01-31 14:44:44 ||| 100 0.00 560k

PAS-FPC

9 2008-02-01 03:08:55 ConanKudo 100 0.00 13M

PAS-FPC

10 2008-02-01 05:48:41 đại sư Thích Có Bồ 100 0.00 556k

PAS-FPC

11 2008-02-01 17:24:03 Tran Hanh Minh 100 0.00 556k

PAS-FPC

12 2008-02-02 22:11:19 yếu kém! 100 0.00 692k

PAS-FPC

13 2008-02-07 05:31:43 Nhân Nguyễn 100 0.00 2.7M

CPP

14 2008-02-09 14:58:40 Lê Minh Hoàng 100 0.00 492k

PAS-FPC

15 2008-02-15 10:00:42 Lê Thị Thúy 100 0.00 492k

PAS-FPC

16 2008-02-16 08:35:09 nt_d2 100 0.00 488k

PAS-FPC

17 2008-02-16 11:09:47 Del nick !!! 100 0.00 492k

PAS-FPC

18 2008-02-16 15:12:50 Kaiel 100 0.00 488k

PAS-FPC

19 2008-03-02 17:32:38 senga 100 0.00 488k

PAS-FPC

20 2008-03-11 15:09:24 Peral 100 0.00 500k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.