Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Luồng cực đại trên mạng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1990 11650 10751 0 892 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-04-28 10:14:49 ConanKudo 100 0.07 14M

CPP

2 2008-04-28 10:21:58 Broken eyes 100 0.07 15M

PAS-FPC

3 2008-04-29 07:03:54 RR 100 0.07 12M

PAS-FPC

4 2008-04-30 18:08:23 Lý Xuân Sang 100 0.20 10M

CPP

5 2008-05-03 10:23:36 Khúc Anh Tuấn 100 0.24 10M

CPP

6 2008-05-04 10:32:15 Thiêm Nguyễn 100 0.72 8.2M

PAS-FPC

7 2008-05-05 09:47:37 nt_d2 100 0.68 8.2M

PAS-FPC

8 2008-05-07 13:09:48 Lê Thị Thúy 100 0.16 8.2M

PAS-FPC

9 2008-05-12 12:36:00 Nguyễn Văn Bồng 100 0.07 15M

PAS-FPC

10 2008-05-12 17:31:49 special_one 100 0.22 10M

CPP

11 2008-05-18 17:29:05 A 100 0.41 10M

CPP

12 2008-05-27 10:17:46 Dan buon vu khi 100 0.20 8.2M

PAS-FPC

13 2008-05-28 04:05:45 TeeBoss 100 0.16 8.2M

PAS-FPC

14 2008-05-29 02:25:27 khanh 100 0.19 8.2M

PAS-FPC

15 2008-06-05 07:36:50 Bare & Simple 100 0.08 14M

CPP

16 2008-06-12 14:50:57 newbie 100 0.16 8.2M

PAS-FPC

17 2008-06-15 12:08:47 leeyun 100 0.67 8.3M

PAS-FPC

18 2008-06-17 18:52:22 bnta2 100 0.16 8.2M

PAS-FPC

19 2008-06-19 18:44:31 quarterss 100 0.70 8.2M

PAS-FPC

20 2008-06-23 19:19:09 Ngọc Tài 100 0.28 12M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.