Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Phát triển Quốc gia Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
193 767 739 0 27 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-02-05 23:17:59 Alex 100 1.06 3.1M

C++

4.3.2

2 2012-02-23 15:03:53 Nguyên 100 1.86 2.9M

C++

4.3.2

3 2012-02-23 16:12:41 Rain 100 1.42 852k

PAS-FPC

4 2012-02-25 07:08:31 MinhThao 100 0.92 800k

PAS-FPC

5 2012-02-25 15:54:39 TLMN 100 0.66 2.7M

C++

4.3.2

6 2012-02-28 06:09:35 akatsuki 100 0.96 7.1M

PAS-FPC

7 2012-03-02 06:16:16 kunn 100 0.74 2.8M

C++

4.3.2

8 2012-03-10 02:57:57 DuyBao 100 1.25 432k

PAS-FPC

9 2012-03-11 14:03:58 Nguyễn Mai Lan 100 0.46 2.8M

C++

4.3.2

10 2012-03-11 14:54:47 1212 100 1.28 392k

PAS-FPC

11 2012-03-25 16:47:13 con_nha_ngheo 100 1.15 816k

PAS-FPC

12 2012-04-06 11:15:46 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 1.23 3.1M

CPP

13 2012-04-06 11:43:54 VDQD 100 1.79 3.4M

C++

4.3.2

14 2012-04-06 16:46:26 Dark_Rose 100 3.65 1.4M

PAS-FPC

15 2012-04-06 18:01:00 hiepsieunhan 100 1.41 744k

PAS-FPC

16 2012-04-09 09:33:54 Gà thả vườn 100 1.67 2.9M

C++

4.3.2

17 2012-04-09 18:23:38 bamboo3250 100 1.93 3.9M

CPP

18 2012-04-14 11:26:02 Thanh Nguyen 100 5.18 660k

PAS-FPC

19 2012-04-15 09:04:15 LoneWolf 100 0.89 2.8M

C++

4.3.2

20 2012-04-28 04:38:18 Think like Nguyễn Mai Lan 100 1.05 2.8M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.