Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Số huyền bí Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
2193 7940 7181 0 749 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-06-12 19:06:10 psetter 100 0.00 1.6M

C

2 2008-06-12 19:50:05 Danh Nguyen 100 0.00 596k

PAS-FPC

3 2008-06-13 03:31:33 A 100 0.00 544k

PAS-FPC

4 2008-06-13 03:41:07 nt_d2 100 0.00 544k

PAS-FPC

5 2008-06-13 05:31:20 Kaiel 100 0.00 784k

PAS-FPC

6 2008-06-13 05:34:39 waliczsu 100 0.00 548k

PAS-FPC

7 2008-06-13 07:39:56 Ngọc Tài 100 0.00 556k

PAS-FPC

8 2008-06-13 18:17:48 Ngô Phan Gia Bảo Chí - COMING BACK 100 0.00 888k

PAS-FPC

9 2008-06-13 18:33:20 Lê Thị Thúy 100 0.00 596k

PAS-FPC

10 2008-06-14 01:04:19 ConanKudo 100 0.00 556k

PAS-FPC

11 2008-06-14 10:43:04 khanhptnk 100 0.00 4.4M

PAS-FPC

12 2008-06-15 04:50:19 Kamiki Ryunosuke 100 0.00 556k

PAS-FPC

13 2008-06-18 06:55:57 Tiểu Long Nữ 100 0.00 884k

PAS-FPC

14 2008-06-18 06:56:36 Nguyễn Tuấn Việt Sơn 100 0.00 928k

PAS-FPC

15 2008-06-18 09:14:26 Thủy Tiên 100 0.00 556k

PAS-FPC

16 2008-06-24 09:45:52 QR 100 0.00 788k

PAS-FPC

17 2008-06-25 04:47:49 saodem74 100 0.00 1.7M

PAS-FPC

18 2008-06-28 11:44:01 Đào Đình Giang 100 0.00 924k

PAS-FPC

19 2008-06-30 06:36:50 Arthas Menethil 100 0.00 78M

PAS-FPC

20 2008-06-30 16:57:34 RR 100 0.00 548k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.