Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Very Important People Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
234 566 538 0 27 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-11-30 17:41:42 Bùi Xuân Thủy 100 1.44 33M

C++

4.3.2

2 2013-11-30 18:15:48 Anh chỉ yêu mình em ....LTKC 100 2.00 8.2M

PAS-FPC

3 2013-12-01 00:04:26 mới tập code 100 1.98 8.0M

PAS-FPC

4 2013-12-01 03:42:46 Artyom 100 1.29 6.6M

C++

4.3.2

5 2013-12-01 04:27:41 Vuong Hy 100 1.26 4.0M

PAS-FPC

6 2013-12-01 06:29:39 yohshama 100 1.28 4.2M

PAS-FPC

7 2013-12-01 06:49:43 borntodoit 100 1.30 6.6M

C++

4.3.2

8 2013-12-01 14:29:27 Rain 100 1.32 10M

C++

4.3.2

9 2013-12-01 14:29:32 Duy Khanh Nguyen 100 1.35 7.3M

C++

4.3.2

10 2013-12-01 17:53:07 nigga pls 100 1.26 4.3M

PAS-FPC

11 2013-12-01 18:35:05 MinhThao 100 1.13 15M

CPP

12 2013-12-02 03:32:29 Anh chỉ yêu mình em 100 5.63 6.5M

C++

4.3.2

13 2013-12-02 05:35:33 Monkey D.Luffy 100 1.34 6.5M

C++

4.3.2

14 2013-12-02 14:34:06 Tommy 100 1.98 16M

PAS-FPC

15 2013-12-02 16:23:58 CHAY QUA NHANH 100 5.93 64M

C++

4.3.2

16 2013-12-02 18:44:13 Cừu Vui Vẻ 100 2.00 15M

PAS-FPC

17 2013-12-03 01:32:22 rocket2012 100 1.29 4.2M

PAS-FPC

18 2013-12-03 01:40:08 Try oh! 100 1.95 8.1M

PAS-FPC

19 2013-12-03 03:04:11 Terence 100 1.09 18M

CPP

20 2013-12-03 03:17:04 Tang Khai Hanh 100 1.34 10M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.