Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Bé làm toán Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
17 58 50 0 8 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-07-22 17:07:32 Khúc Anh Tuấn 100 7.50 178M

JAVA

2 2010-08-26 16:26:55 RR 100 0.08 2.8M

C++

4.3.2

3 2010-08-26 16:54:28 RR 100 0.01 356k

PAS-FPC

4 2011-12-29 14:49:03 MinhThao 66.67 0.21 216k

PAS-FPC

5 2012-06-28 15:58:22 vo danh 66.67 0.16 236k

PAS-FPC

6 2013-01-31 08:08:14 . 66.67 0.18 236k

PAS-FPC

7 2010-12-15 13:04:23 Xin_tha_cho_ban_Vuong 46.67 0.00 360k

PAS-FPC

8 2011-01-03 12:07:53 ngockingspeed 46.67 0.00 212k

PAS-FPC

9 2010-07-23 05:26:41 Lê Đỗ Tân 33.33 0.00 204k

PAS-FPC

10 2010-08-26 13:04:56 RR 33.33 0.00 2.5M

CPP

11 2012-01-10 14:32:58 Nghi Nguyen 26.67 0.01 2.8M

C++

4.3.2

12 2010-07-18 05:24:33 Trinh Quyet Thang 6.67 0.00 204k

PAS-FPC

13 2010-09-13 17:55:12 Nguyễn Tú Nam 0 0.00 0k

CPP

14 2010-09-22 18:44:49 hutech_ngtu 0 0.00 0k

CPP

15 2010-10-08 05:31:47 Kem Táo 0 0.00 0k

PAS-FPC

16 2010-11-19 02:42:31 pitago 0 0.00 0k

PAS-FPC

17 2011-01-06 09:21:12 mario mario 0 0.00 0k

PAS-FPC

18 2011-04-13 12:41:50 ‮ ‮ 0 0.00 0k

PAS-FPC

19 2014-08-14 12:02:55 Nguyễn Minh Tiến 0 0.00 0k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.