Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Thu hoạch Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
257 1198 1129 0 67 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-07-10 20:05:43 Nguyễn Xuân Khánh 100 0.27 3.8M

CPP

2 2011-07-11 03:38:10 Nguyên 100 0.25 4.1M

C++

4.3.2

3 2011-07-11 04:20:08 Hacker7 100 0.07 1.0M

PAS-FPC

4 2011-07-11 05:24:00 kunn 100 0.06 1.2M

PAS-FPC

5 2011-07-11 12:51:11 ba chấm 100 0.08 1.7M

PAS-FPC

6 2011-07-11 16:52:30 đẹp trai bẩm sinh 100 0.16 3.7M

C++

4.3.2

7 2011-07-11 17:27:08 Tran Dang Tuan Anh 100 0.18 3.7M

C++

4.3.2

8 2011-07-11 19:24:46 Thanh Nguyen 100 0.03 1.3M

PAS-FPC

9 2011-07-11 19:25:44 Miko 100 0.04 1.0M

PAS-FPC

10 2011-07-12 02:19:56 Sandy 100 0.37 4.8M

C++

4.3.2

11 2011-07-12 03:10:45 thphong 100 0.19 4.6M

CPP

12 2011-07-13 07:51:06 난 널 사랑해 100 0.03 1.8M

PAS-FPC

13 2011-07-13 15:32:39 Dark_Rose 100 0.05 1.4M

PAS-FPC

14 2011-07-13 16:01:45 ɐoɥuɐʌ 100 0.16 3.9M

C++

4.3.2

15 2011-07-13 18:57:30 डुओंग 100 0.16 8.7M

PAS-FPC

16 2011-07-18 17:49:03 Trùm chép code ... 100 0.06 2.4M

PAS-FPC

17 2011-07-21 03:17:46 Hy Trường Sơn 100 0.13 7.7M

C++

4.3.2

18 2011-07-27 06:25:56 Cao Viên Viên 100 0.06 1.0M

PAS-FPC

19 2011-07-29 06:08:52 Nguyễn Quang Anh 100 0.02 952k

PAS-FPC

20 2011-08-05 10:07:23 =.= 100 0.01 568k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.