Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Sửa cầu Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
786 3322 3187 0 131 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-06-27 05:53:51 khanhptnk 100 3.34 18M

PAS-FPC

2 2011-06-27 06:04:51 khanhptnk 100 3.89 21M

C++

4.3.2

3 2011-06-27 07:01:34 Dark_Rose 100 3.15 13M

PAS-FPC

4 2011-06-27 17:35:49 난 널 사랑해 100 2.82 8.4M

PAS-FPC

5 2011-06-28 05:36:42 Alex 100 4.56 16M

C++

4.3.2

6 2011-06-28 05:37:37 Alex 100 4.60 17M

CPP

7 2011-06-28 18:32:12 Nguyên 100 4.48 14M

C++

4.3.2

8 2011-06-28 18:50:44 tungpun 100 4.03 44M

PAS-FPC

9 2011-06-28 19:27:24 Thỏ con làm bánh 100 4.76 22M

CPP

10 2011-06-28 20:02:10 đẹp trai bẩm sinh 100 3.99 15M

C++

4.3.2

11 2011-06-29 04:25:39 Hacker7 100 3.17 14M

PAS-FPC

12 2011-06-29 08:55:56 Đỗ Việt Anh 100 4.19 14M

PAS-FPC

13 2011-06-29 16:07:35 DuyBao 100 4.12 19M

PAS-FPC

14 2011-07-02 02:57:04 chii68 100 3.79 15M

PAS-FPC

15 2011-07-02 07:14:41 TuT ^^ 100 3.71 19M

PAS-FPC

16 2011-07-02 08:37:36 ɐoɥuɐʌ 100 3.99 35M

C++

4.3.2

17 2011-07-02 16:09:37 Gà thả vườn 100 3.78 19M

PAS-FPC

18 2011-07-02 16:58:54 Rain 100 3.49 13M

PAS-FPC

19 2011-07-03 12:30:28 Cảm Nắng 100 3.60 18M

PAS-FPC

20 2011-07-05 06:57:11 ba chấm 100 3.46 19M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.