Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Chiến trường Ô qua Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
2166 7127 3141 2224 383 720 656

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-09-11 02:24:15 Minh Vũ accepted 0.00 3.0M

C++

4.3.2

2 2011-07-01 05:52:51 Hưng Lê accepted 0.00 3.0M

C++

4.3.2

3 2014-04-09 01:13:42 zai zai accepted 0.00 2.5M

C

4 2017-02-15 14:33:37 Nguyễn Đức Lâm accepted 0.01 808k

PAS-FPC

5 2017-08-10 23:40:56 tuan accepted 0.01 15M

CPP14

6 2017-09-13 05:02:30 Cá Nóc Cắn Cáp đt dt tb accepted 0.01 1.0M

PAS-FPC

7 2017-11-06 09:18:43 How to AC accepted 0.01 16M

CPP14

8 2018-07-05 07:35:00 Riahk accepted 0.01 15M

CPP14

9 2018-08-05 17:22:53 ᴘᴀssɪɴɢ/sᴜᴍᴍᴇʀ accepted 0.01 15M

CPP14

10 2018-08-05 17:24:42 тpc.Dươи[н] accepted 0.01 15M

CPP14

11 2018-10-31 06:06:40 Harry accepted 0.01 16M

CPP

12 2018-11-18 04:27:32 Phú Nguyễn accepted 0.01 16M

CPP14

13 2018-11-24 17:17:58 upper_bound accepted 0.01 16M

CPP14

14 2018-11-27 15:10:34 Lê Công Bách accepted 0.01 16M

CPP

15 2018-12-16 15:31:17 nhamtan accepted 0.01 3.1M

C++

4.3.2

16 2019-01-28 02:57:43 Long Đẹp Trai accepted 0.01 15M

CPP14

17 2019-03-05 15:13:21 vohieu751 accepted 0.01 15M

CPP14-CLANG

18 2019-03-31 06:25:41 Lung? accepted 0.01 16M

CPP

19 2019-06-06 16:29:58 acv accepted 0.01 16M

CPP

20 2019-06-12 18:52:51 fklf accepted 0.01 15M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.