Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Chiến trường Ô qua Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1642 5360 2358 1715 272 454 558

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-09-11 02:24:15 Minh Vũ accepted 0.00 3.0M

C++

4.3.2

2 2011-07-01 05:52:51 Hưng Lê accepted 0.00 3.0M

C++

4.3.2

3 2014-04-09 01:13:42 zai zai accepted 0.00 2.5M

C

4 2017-02-15 14:33:37 Nguyễn Đức Lâm accepted 0.01 808k

PAS-FPC

5 2017-08-10 23:40:56 tuan accepted 0.01 15M

CPP14

6 2017-09-13 05:02:30 Cá Nóc Cắn Cáp đt dt tb accepted 0.01 1.0M

PAS-FPC

7 2017-11-06 09:18:43 How to AC accepted 0.01 16M

CPP14

8 2018-07-05 07:35:00 Riahk accepted 0.01 15M

CPP14

9 2018-08-05 17:22:53 ᴛᴘᴄ.sʟɪꜰᴇʀsᴋʏᴅ__ accepted 0.01 15M

CPP14

10 2018-08-05 17:24:42 тpc.Dươи[н] accepted 0.01 15M

CPP14

11 2018-10-31 06:06:40 Harry accepted 0.01 16M

CPP

12 2009-02-11 18:09:02 . accepted 0.02 704k

PAS-FPC

13 2014-02-27 12:53:51 H7 accepted 0.02 2.9M

C++

4.3.2

14 2014-08-10 12:44:50 Thương accepted 0.02 3.1M

C++

4.3.2

15 2014-10-27 11:00:05 TOAN accepted 0.02 3.0M

C++

4.3.2

16 2014-12-24 09:36:56 Quỷ Vương Tông accepted 0.02 16M

PAS-FPC

17 2015-01-08 10:48:34 skacm accepted 0.02 504k

PAS-FPC

18 2015-03-29 16:44:48 ~~ Tiểu Long Nữ ~~ accepted 0.02 700k

PAS-FPC

19 2015-06-15 05:54:18 Đâu phải 1 màn hình accepted 0.02 748k

PAS-FPC

20 2015-06-19 16:57:27 n3k accepted 0.02 3.4M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.