Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

INFORMACIJE Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
84 184 173 0 11 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-12-02 22:18:42 Nguyên 100 0.23 2.8M

C++

4.3.2

2 2012-12-03 02:11:26 Little by Little 100 0.27 772k

PAS-FPC

3 2012-12-03 02:15:35 Phồng Tôm 100 0.16 2.7M

CPP

4 2012-12-03 03:58:38 Rain 100 0.20 984k

PAS-FPC

5 2012-12-03 04:35:49 The Immortal 100 0.21 2.6M

PAS-FPC

6 2012-12-03 07:45:18 MinhThao 100 0.10 476k

PAS-FPC

7 2012-12-03 09:05:16 King siêu kul 100 0.16 2.8M

C++

4.3.2

8 2012-12-03 13:59:15 Brave 100 0.25 392k

PAS-FPC

9 2012-12-03 15:49:16 Hacker7 100 0.93 3.7M

C++

4.3.2

10 2012-12-03 17:43:10 hiepsieunhan 100 0.09 440k

PAS-FPC

11 2012-12-03 19:16:34 con_nha_ngheo 100 0.17 2.3M

PAS-FPC

12 2012-12-05 03:02:15 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 0.20 2.8M

CPP

13 2012-12-05 15:27:32 borntodoit 100 0.17 3.0M

C++

4.3.2

14 2012-12-06 06:30:18 TLMN 100 0.17 2.8M

C++

4.3.2

15 2012-12-07 16:43:31 Anh chỉ yêu mình em ... 100 0.05 236k

PAS-FPC

16 2012-12-08 06:33:36 =.= 100 0.13 1.3M

PAS-FPC

17 2012-12-09 23:09:29 Discite4ever 100 0.09 1.2M

PAS-FPC

18 2012-12-15 09:12:55 Lương Văn Đô 100 0.19 2.8M

C++

4.3.2

19 2012-12-16 19:47:54 WenDy 100 0.06 236k

PAS-FPC

20 2012-12-18 04:41:54 papa 100 0.19 404k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.