Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

VOI 2016 - Mã th? công dân Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
127 362 347 0 15 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2017-10-14 17:39:05 『 NewL 』 100 9.82 122M

PAS-FPC

2 2018-09-19 18:19:26 Shaw 100 11.55 57M

PAS-FPC

3 2018-10-01 16:44:05 Phạm Bá Thái 88 9.80 964M

CPP14

4 2019-12-07 18:22:22 thanhloc2019 76 4.73 25M

CPP14

5 2016-01-12 15:33:28 凸( ̄ヘ ̄) 68 2.04 4.2M

C++

4.3.2

6 2016-01-12 16:56:05 Le Anh Duc - A2K42 PBC 66 1.31 6.8M

C++

4.3.2

7 2016-01-13 06:09:01 petrpan 32 0.03 11M

CPP14

8 2016-01-13 04:08:02 Coding 30 0.03 28M

PAS-FPC

9 2016-01-26 14:40:02 [CHV] Bác Thợ Săn 30 0.64 2.8M

C++

4.3.2

10 2016-10-28 18:46:46 KROPEVOL 30 0.01 3.4M

CPP

11 2016-12-26 16:03:37 Phương Đông 30 0.01 288k

PAS-FPC

12 2016-12-26 18:56:26 nkqt,ttqtctsbncsdbntql 30 0.98 3.5M

C++

4.3.2

13 2016-12-30 05:18:56 teo123 30 0.02 31M

PAS-FPC

14 2017-10-27 04:02:47 LVH 30 0.43 28M

C++

4.3.2

15 2017-12-21 09:37:19 =.= học đi yêu cái lợn =.= 30 0.04 16M

CPP

16 2016-01-12 15:37:15 ^-^ 28 0.60 3.3M

C++

4.3.2

17 2016-01-12 15:46:58 Ddaji 28 0.84 46M

PAS-FPC

18 2016-01-12 16:09:43 [$Zeus$] 28 0.12 3.3M

CPP14

19 2016-01-13 06:27:46 ZinZIn 28 0.18 8.1M

PAS-FPC

20 2016-12-31 03:55:19 SepTruong 28 0.38 4.2M

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.