Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Hàng rào lớn nhất Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
40 121 108 0 13 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-12-24 18:13:35 Robert Gerbicz 100 1.90 2.9M

CPP

2 2009-02-05 11:21:33 Broken eyes 100 4.55 956k

PAS-FPC

3 2009-03-20 12:27:47 Pein 100 5.81 952k

PAS-FPC

4 2011-02-05 16:11:48 RR 100 4.06 2.9M

C++

4.3.2

5 2011-12-24 16:41:45 Gà thả vườn 100 5.39 4.1M

C++

4.3.2

6 2013-03-07 19:45:52 con_nha_ngheo 100 2.76 3.3M

PAS-FPC

7 2013-08-10 10:20:33 WAF|... 100 1.61 232k

PAS-FPC

8 2013-08-31 14:49:03 Artyom 100 4.77 5.0M

C++

4.3.2

9 2017-03-02 08:05:49 Ga Coder 100 0.51 4.2M

C++

4.3.2

10 2017-04-10 09:13:16 test2016 100 0.26 3.5M

PAS-FPC

11 2018-03-24 06:30:21 『 NewL 』 100 0.38 1.6M

PAS-FPC

12 2008-12-17 16:21:23 khanhptnk 95 4.47 2.9M

CPP

13 2013-03-18 16:17:44 borntodoit 95 6.13 4.1M

C++

4.3.2

14 2016-12-15 08:58:02 Huynh Duy Idol 80 0.66 3.8M

C++

4.3.2

15 2013-03-18 18:40:36 hiepsieunhan 75 2.40 1.7M

PAS-FPC

16 2010-12-06 15:10:55 nerver AC 70 1.88 4.9M

C++

4.3.2

17 2012-12-29 13:29:52 Tran Duc Liem 70 1.85 1.5M

PAS-FPC

18 2013-03-07 17:04:22 Hacker7 65 1.88 4.9M

C++

4.3.2

19 2011-02-12 17:34:18 Hacker7 60 0.29 272k

PAS-FPC

20 2013-03-09 14:55:02 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 60 0.39 2.8M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.