Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Raldono và trò chơi cá cược Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
53 115 111 0 4 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-06-10 17:33:29 VDQD 100 0.62 20M

C++

4.3.2

2 2012-06-10 17:33:56 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 2.69 19M

CPP

3 2012-06-10 20:00:00 Tipu 100 1.30 13M

PAS-FPC

4 2012-06-10 22:50:03 Thỏ con làm bánh 100 2.09 19M

CPP

5 2012-06-11 18:58:17 kunn 100 1.34 11M

C++

4.3.2

6 2012-06-11 20:23:08 Think like Nguyễn Mai Lan 100 2.05 15M

C++

4.3.2

7 2012-06-11 21:20:57 Thanh Nguyen 100 4.03 8.7M

PAS-FPC

8 2012-06-12 03:26:22 TLMN 100 2.28 16M

PAS-FPC

9 2012-06-12 06:56:13 TNO 100 0.64 10M

C++

4.3.2

10 2012-06-15 17:04:37 con_nha_ngheo 100 6.74 16M

PAS-FPC

11 2012-06-18 19:36:15 MinhThao 100 1.15 9.7M

PAS-FPC

12 2012-06-20 11:34:00 Hacker7 100 2.10 18M

C++

4.3.2

13 2012-06-20 11:45:06 Nguyễn Mai Lan 100 2.20 19M

C++

4.3.2

14 2012-06-20 13:39:48 hiepsieunhan 100 0.84 22M

PAS-FPC

15 2012-06-22 04:26:59 Tmbao 100 2.97 20M

C++

4.3.2

16 2012-07-13 10:22:16 Little by Little 100 3.52 18M

PAS-FPC

17 2012-08-31 08:06:19 Hatrolo 100 1.71 16M

PAS-FPC

18 2012-09-18 19:06:27 slenderman 100 1.67 16M

PAS-FPC

19 2013-03-25 22:09:33 Nguyên 100 0.66 14M

C++

4.3.2

20 2013-07-11 19:48:29 RR 100 1.13 20M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.