Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Quốc kỳ rực rỡ Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
43 128 125 0 3 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-07-22 17:04:59 Khúc Anh Tuấn 100 6.24 178M

JAVA

2 2010-08-20 16:04:46 RR 100 0.00 2.5M

CPP

3 2011-01-15 08:00:01 Thỏ con làm bánh 100 0.00 208k

PAS-FPC

4 2011-01-15 08:38:47 ɐoɥuɐʌ 100 0.00 2.5M

CPP

5 2011-01-17 18:35:23 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.00 2.5M

CPP

6 2011-04-01 16:59:01 Voyage 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

7 2011-05-16 18:56:41 Nguyên 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

8 2011-06-18 09:32:20 Thanh Nguyen 100 0.00 18M

PAS-FPC

9 2011-06-18 20:21:27 TuT ^^ 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

10 2011-06-19 08:20:21 난 널 사랑해 100 0.00 360k

PAS-FPC

11 2011-06-19 13:10:45 Alex 100 0.00 2.5M

CPP

12 2011-06-21 09:13:22 Phạm Thanh Tùng 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

13 2011-07-21 19:42:42 TD 100 0.02 260k

PAS-FPC

14 2011-07-25 11:24:08 डुओंग 100 0.01 260k

PAS-FPC

15 2011-07-25 12:15:27 Tran Dang Tuan Anh 100 0.06 2.7M

C++

4.3.2

16 2011-07-27 23:53:39 MinhThao 100 0.00 260k

PAS-FPC

17 2011-08-03 08:54:55 Nguyễn Quang Anh 100 0.00 260k

PAS-FPC

18 2011-09-01 18:53:44 King siêu kul 100 0.02 2.6M

C++

4.3.2

19 2011-09-02 16:14:54 TLMN 100 0.01 2.6M

C++

4.3.2

20 2011-09-14 18:29:14 nameless 100 0.00 212k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.