Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Cắt bảng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
407 768 726 0 39 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-12-16 18:31:53 Việt Hùng 100 0.13 232k

PAS-FPC

2 2012-12-16 18:53:49 Đỗ Việt Anh 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

3 2012-12-16 19:16:56 Rain 100 0.13 400k

PAS-FPC

4 2012-12-16 19:32:04 Anh chỉ yêu mình em ... 100 0.26 232k

PAS-FPC

5 2012-12-16 19:45:03 WenDy 100 0.26 232k

PAS-FPC

6 2012-12-16 20:01:10 Nguyễn Tiến Dương 100 0.52 232k

PAS-FPC

7 2012-12-16 20:13:36 ****** *** ***** 100 0.00 396k

PAS-FPC

8 2012-12-16 20:46:37 tarzan ngây thơ 100 0.00 232k

PAS-FPC

9 2012-12-16 22:11:18 Lương Văn Đô 100 0.26 2.8M

C++

4.3.2

10 2012-12-17 01:22:00 yohshama 100 0.52 236k

PAS-FPC

11 2012-12-17 02:22:30 Hoài Nam 100 1.38 232k

PAS-FPC

12 2012-12-17 02:28:57 KFSX=XRVR 100 0.00 436k

PAS-FPC

13 2012-12-17 02:49:11 1212 100 0.13 256k

PAS-FPC

14 2012-12-17 03:03:15 International master 100 0.13 232k

PAS-FPC

15 2012-12-17 03:42:56 hiepsieunhan 100 0.23 656k

PAS-FPC

16 2012-12-17 04:06:01 anh chỉ yêu mình em....VNMH.... 100 0.13 232k

PAS-FPC

17 2012-12-17 04:37:51 King siêu kul 100 1.69 2.6M

C++

4.3.2

18 2012-12-17 04:47:37 qqq 100 0.00 400k

PAS-FPC

19 2012-12-17 04:59:31 Nguyên 100 0.21 2.9M

C++

4.3.2

20 2012-12-17 05:04:16 Goldsea 100 0.13 232k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.