Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

The country of heaven Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
220 966 900 0 64 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-10-02 07:54:47 Tang Khai Hanh 100 29.65 3.3M

PAS-FPC

2 2011-10-02 08:38:13 Hacker7 100 21.84 20M

PAS-FPC

3 2011-10-02 11:01:35 Đỗ Việt Anh 100 12.66 1.4M

PAS-FPC

4 2011-10-02 12:49:35 kunn 100 8.32 23M

CPP

5 2011-10-02 16:42:00 Sandy 100 22.26 25M

CPP

6 2011-10-03 16:36:44 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 21.96 3.7M

CPP

7 2011-10-03 17:04:17 Gà thả vườn 100 12.11 24M

C++

4.3.2

8 2011-10-05 05:32:29 7 100 7.56 21M

PAS-FPC

9 2011-10-05 07:57:12 Goku [C11] 100 11.59 20M

PAS-FPC

10 2011-10-05 07:57:29 난 널 사랑해 100 18.50 22M

PAS-FPC

11 2011-10-05 13:58:31 MinhThao 100 7.25 40M

PAS-FPC

12 2011-10-06 10:28:27 Kimo 100 4.87 996k

PAS-FPC

13 2011-10-07 12:56:56 VDQD 100 31.65 48M

CPP

14 2011-10-07 13:16:38 Hyori 100 31.75 48M

CPP

15 2011-10-07 13:58:09 Gà công nghiệp 100 13.63 24M

CPP

16 2011-10-09 14:12:58 slenderman 100 8.80 40M

PAS-FPC

17 2011-10-13 11:36:04 Nguyên 100 13.12 2.7M

CPP

18 2011-10-13 15:50:03 Doom Bringer 100 14.01 40M

PAS-FPC

19 2011-10-13 18:44:18 Javier Hernandez 100 10.00 21M

PAS-FPC

20 2011-10-22 18:18:09 Nguyễn Quang Anh 100 7.62 3.3M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.