Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Bàn cờ tướng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
231 732 701 0 30 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-01-04 21:48:10 LoneWolf 100 0.27 38M

C++

4.3.2

2 2013-01-05 00:03:47 Nguyễn Hoàng Phương 100 1.70 65M

PAS-FPC

3 2013-01-05 00:13:18 N..H..K..D 100 0.84 16M

PAS-FPC

4 2013-01-05 00:55:01 Đẹp trai nhất lớp 100 1.34 31M

PAS-FPC

5 2013-01-05 01:28:25 ­ 100 1.18 61M

PAS-FPC

6 2013-01-05 01:31:38 Brave 100 1.37 31M

PAS-FPC

7 2013-01-05 01:47:16 Gầy :)) 100 1.30 46M

PAS-FPC

8 2013-01-05 01:55:11 anh chỉ yêu mình em....VNMH.... 100 1.55 27M

PAS-FPC

9 2013-01-05 02:15:46 Sagi 100 1.47 20M

PAS-FPC

10 2013-01-05 02:19:45 con_nha_ngheo 100 1.34 20M

PAS-FPC

11 2013-01-05 02:29:23 hiepsieunhan 100 1.51 31M

PAS-FPC

12 2013-01-05 02:31:49 ^ 100 1.74 107M

PAS-FPC

13 2013-01-05 03:00:06 30s bạn làm được gì? 100 1.29 19M

PAS-FPC

14 2013-01-05 03:06:00 hgminh 100 0.79 19M

PAS-FPC

15 2013-01-05 04:29:02 Le khiet 100 1.35 46M

PAS-FPC

16 2013-01-05 04:37:05 Độc cô cầu BUG 100 1.32 31M

PAS-FPC

17 2013-01-05 04:47:16 Thanh Nguyen 100 2.65 64M

C++

4.3.2

18 2013-01-05 04:57:55 Rain 100 2.14 50M

PAS-FPC

19 2013-01-05 05:10:23 Come Back :x 100 2.11 52M

PAS-FPC

20 2013-01-05 05:11:14 Nguyễn Hoàng Kỳ 100 2.05 31M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.