Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Dãy cấp số cộng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
167 698 651 0 46 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-07-13 04:17:10 Discite4ever 100 21.36 35M

C++

4.3.2

2 2013-07-14 04:37:50 ­chequochuu 100 20.51 23M

PAS-FPC

3 2013-07-18 06:11:11 fbc 100 12.28 16M

C++

4.3.2

4 2013-07-18 09:25:13 Nguyễn Hoàng Phương 100 20.62 6.7M

PAS-FPC

5 2013-07-18 22:04:19 Nguyên 100 23.80 36M

C++

4.3.2

6 2013-07-19 08:23:44 con_nha_ngheo 100 14.33 34M

C++

4.3.2

7 2013-08-09 05:28:04 hiepsieunhan 100 27.15 35M

C++

4.3.2

8 2013-08-11 06:29:49 vietdoan 100 20.37 6.5M

PAS-FPC

9 2013-08-12 08:31:13 Danh Nguyen 100 15.91 23M

C++

4.3.2

10 2013-08-16 15:47:49 borntodoit 100 24.49 33M

C++

4.3.2

11 2013-08-19 15:05:23 International master 100 22.04 61M

C++

4.3.2

12 2013-08-22 14:49:10 Hacker7 100 27.31 37M

C++

4.3.2

13 2013-08-26 16:39:53 Thanh Nguyen 100 26.80 26M

C++

4.3.2

14 2013-08-31 10:03:50 2ez 100 33.78 17M

C++

4.3.2

15 2013-09-05 05:24:55 Anh chỉ yêu mình em ....LTKC 100 32.32 16M

PAS-FPC

16 2013-09-06 19:09:03 Ramesses 100 29.15 33M

C++

4.3.2

17 2014-05-09 18:10:50 Mew. 100 31.43 161M

PAS-FPC

18 2014-05-09 20:17:04 Chuyên Triết Tổng Hợp 100 21.16 25M

C++

4.3.2

19 2014-05-21 16:58:31 Gia nhu chua tung quen 100 20.24 13M

PAS-FPC

20 2014-05-22 05:30:19 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 32.76 58M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.