Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Kiểm soát không lưu Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
44 107 103 0 4 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2009-02-08 15:04:57 Kaiel 100 0.43 728k

PAS-FPC

2 2009-02-08 19:58:15 Lê Đôn Khuê 100 0.38 3.5M

CPP

3 2009-02-09 16:57:29 khanhptnk 100 0.52 24M

PAS-FPC

4 2009-02-10 02:02:02 leeyun 100 1.23 5.5M

PAS-FPC

5 2009-02-10 12:54:41 Nguyễn Quang Anh 100 0.41 2.3M

PAS-FPC

6 2009-02-11 15:01:12 Broken eyes 100 1.17 106M

PAS-FPC

7 2009-02-22 06:14:19 Nguyễn Văn Bồng 100 1.44 106M

PAS-FPC

8 2010-06-15 06:24:37 Voyage 100 0.19 2.8M

C++

4.3.2

9 2010-08-12 16:30:08 RR 100 0.33 2.6M

CPP

10 2011-07-20 02:31:33 Alex 100 0.28 4.3M

C++

4.3.2

11 2011-07-27 06:55:42 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.93 3.4M

CPP

12 2011-11-18 05:11:34 Vinh Nguyen 100 0.36 3.5M

CPP

13 2012-08-17 15:58:11 ctk41 100 0.36 3.5M

CPP

14 2012-12-14 04:22:37 King siêu kul 100 1.90 24M

C++

4.3.2

15 2013-06-25 16:18:33 ðai๖ۣۜ Vi£† 100 0.19 408k

PAS-FPC

16 2013-08-11 09:03:23 WAF | BurNIng 100 0.40 3.5M

CPP

17 2011-07-19 17:36:51 Alex 85.71 0.26 4.3M

CPP

18 2009-02-10 14:35:35 PCM 71.43 2.91 688k

PAS-FPC

19 2009-02-08 13:25:59 AndyHo 64.29 2.01 552k

PAS-FPC

20 2015-08-11 06:33:54 凸( ̄ヘ ̄) 64.29 0.05 2.8M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.