Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1555 87.88
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3779 85.40
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 398 87.85
2166    Khuôn thép STEEL 133 88.10
2187    Hội trường NKREZ 2837 91.26
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1067 93.81
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 65 82.95
2198    Leaves NKLEAVES 302 93.25
2203    Dãy số NKSEQ 2356 91.10
2204    Hang động NKSPILJA 228 95.91
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3463 90.67
2224    Team Selection NKTEAM 754 93.11
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 662 95.32
2227    IOI05 Mountains NKMOU 87 91.55
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 82 90.19
2229    Lubenica LUBENICA 1164 94.37
2232    Sân golf NKGOLF 635 96.29
2240    Số huyền bí MYSTERY 1974 90.30
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1037 91.41
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1456 94.12
2249    Police NKPOLICE 524 95.36
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2432 92.28
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1180 94.11
2253    A1 NKA1 143 88.25
2255    IOI07 Miners NKMINERS 229 93.04
2259    Chia đa giác NKPOLY 330 95.32
2262    Tung đồng xu NKTOSS 655 92.78
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3327 91.23
2265    Đa giác NKPOLI 328 92.35
2266    Tách từ NKSEV 630 92.88
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 884 92.37
2289    Người đưa thư NKPOS 786 88.98
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 360 95.82
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 580 84.53
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 360 94.37
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4179 89.43
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1947 84.62
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1637 92.57
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1065 92.68
2304    Monkey island NKTRAFIC 51 93.30
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 283 94.06
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 393 94.46
2333    Billboard painting NKPANO 198 93.77
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 174 88.93
2348    Mạng truyền tin NKNET 268 86.70
2352    Nối mạng NKCABLE 2653 91.59
2366    Chuyển NKSTEP 834 90.87
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 919 92.61
2369    Lập lịch giảm thiểu trễ hạn NKTARDY 611 89.91
2377    Đến trường LQDBUS 163 92.72
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.