Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1626 87.84
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3957 85.66
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 414 87.74
2166    Khuôn thép STEEL 135 88.18
2187    Hội trường NKREZ 2939 91.30
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1130 93.80
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 65 82.95
2198    Leaves NKLEAVES 323 93.20
2203    Dãy số NKSEQ 2428 91.09
2204    Hang động NKSPILJA 232 95.94
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3645 90.82
2224    Team Selection NKTEAM 782 93.27
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 684 95.25
2227    IOI05 Mountains NKMOU 90 90.62
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 83 90.30
2229    Lubenica LUBENICA 1245 94.32
2232    Sân golf NKGOLF 683 96.12
2240    Số huyền bí MYSTERY 2037 90.44
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1080 91.32
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1552 93.53
2249    Police NKPOLICE 569 95.69
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2512 92.21
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1222 94.22
2253    A1 NKA1 144 88.29
2255    IOI07 Miners NKMINERS 235 93.13
2259    Chia đa giác NKPOLY 337 95.28
2262    Tung đồng xu NKTOSS 689 92.77
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3480 91.35
2265    Đa giác NKPOLI 356 92.34
2266    Tách từ NKSEV 686 92.99
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 911 92.51
2289    Người đưa thư NKPOS 814 89.05
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 362 95.85
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 593 83.76
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 390 94.17
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4369 89.62
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1988 84.69
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1823 92.62
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1157 92.66
2304    Monkey island NKTRAFIC 52 93.40
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 287 94.05
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 401 94.56
2333    Billboard painting NKPANO 203 93.88
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 181 89.27
2348    Mạng truyền tin NKNET 275 86.79
2352    Nối mạng NKCABLE 2754 91.69
2366    Chuyển NKSTEP 844 90.98
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 946 92.67
2369    Lập lịch giảm thiểu trễ hạn NKTARDY 625 89.99
2377    Đến trường LQDBUS 165 92.80
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.