Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1749 86.51
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4279 85.93
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 432 87.15
2166    Khuôn thép STEEL 137 87.21
2187    Hội trường NKREZ 3137 91.35
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1202 93.64
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 67 83.89
2198    Leaves NKLEAVES 349 92.98
2203    Dãy số NKSEQ 2588 91.23
2204    Hang động NKSPILJA 234 95.69
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3930 90.75
2224    Team Selection NKTEAM 810 93.30
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 702 95.29
2227    IOI05 Mountains NKMOU 93 90.61
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 84 90.33
2229    Lubenica LUBENICA 1323 94.06
2232    Sân golf NKGOLF 718 95.97
2240    Số huyền bí MYSTERY 2137 90.42
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1132 91.32
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1690 93.38
2249    Police NKPOLICE 602 95.53
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2631 92.13
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1312 94.37
2253    A1 NKA1 144 88.29
2255    IOI07 Miners NKMINERS 246 93.27
2259    Chia đa giác NKPOLY 342 95.32
2262    Tung đồng xu NKTOSS 716 92.76
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3814 91.33
2265    Đa giác NKPOLI 366 92.08
2266    Tách từ NKSEV 732 93.03
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 931 92.43
2289    Người đưa thư NKPOS 846 88.92
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 379 95.63
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 610 83.18
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 414 94.20
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4729 89.82
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2069 84.78
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1945 92.27
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1214 92.51
2304    Monkey island NKTRAFIC 53 93.58
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 294 94.10
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 411 94.10
2333    Billboard painting NKPANO 212 93.74
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 184 89.48
2348    Mạng truyền tin NKNET 284 86.98
2352    Nối mạng NKCABLE 2956 91.84
2366    Chuyển NKSTEP 856 91.06
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 959 92.72
2369    Lập lịch giảm thiểu trễ hạn NKTARDY 647 89.78
2377    Đến trường LQDBUS 168 92.64
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.