Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1773    Yugi-Oh YUGI 518 44.97
15878    Phần tử thứ K YPKTH 235 35.69
1306    Phép Xor XOR 44 35.29
5271    A Coin Game XOINC 137 60.64
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 393 23.54
3173    Tách từ WS 145 34.99
3638    Word Counting WORDCNT 1138 26.62
9521    Từ WORD01 30 18.32
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 61.54
15403    Cái giếng (bản khó) WELL2 1 50.00
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 88 44.82
5377    ICEFROG VUKVN 445 33.22
20871    Số may mắn VOSLUCKY 14 19.48
1796    Số không (II) VN_ZR_II 38 20.91
1733    Số không (I) VN_ZR_I 180 31.48
3162    Tổng vector VECTOR 1086 28.96
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
1345    Du lịch TWOSAT 147 26.79
6820    Hai phép gán TWOREG 63 27.30
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 129 31.90
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 728 36.77
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 67 51.57
4354    Snowflakes TWINSNOW 343 21.67
8656    TRI TRI_ 16 50.00
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 14.95
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 22.04
2961    Triomino Game TRIOMINO 64 42.47
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 108 21.67
1372    Diện tích các tam giác vuông cân TRIANGLE 81 40.78
3733    Trezor TREZOR 32 74.07
3833    Tresnja TRES 85 74.05
4244    Tree Num TREENUM 254 26.52
15846    Tree counting TREEK 22 33.33
3197    Tree Construction TREECST 51 23.33
14736    Hình thang TRAPEZOI 34 66.13
3643    Traffic Network TRAFFICN 707 19.60
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 252 23.58
4677    Di chuyển TPMOVE 81 49.61
4826    JOURNEY TPJOUR 12 17.44
5315    Dãy con tăng TPINCD 173 27.38
21068    Popular TPCPPLAR 30 31.62
21085    Palindrome Merge TPCPALIN 9 52.94
4668    Quân tượng TPBISHOP 129 37.95
3835    Dã ngoại TOUR2509 5 12.50
6873    Số lẻ hoàn toàn TOTALODD 313 22.14
9083    Cafe WIFI TNHWIFI 142 42.86
11887    Kiểm tra siêu máy tính TNHTEST 113 36.03
9065    Hàng rào nhỏ nhất TNHFENCE 18 68.75
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 85 54.89
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 803 28.06
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.