Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

XAYNHA - Xây nhà bằng đá quý

  

        Mr.Davion là một kiến trúc sư trẻ. Anh nhận được lời mời từ Mr.X do anh là một cao thủ vũ lâm trong làng …. Lego ! Mr.X giao cho anh N viên đá quý và yêu cầu anh xây một tòa nhà hoàn chỉnh và xây càng cao càng tốt nếu có thể.Tuy nhiên , có thể không đủ số viên đá để xây theo yêu cầu của Mr.X . Hãy giúp Mr.Davion tính toán xem số lượng đá mà X giao cho có đủ hay không ? Nếu đủ thì hãy thông báo là đủ , còn không thì phải thông báo cần bỏ đi / thêm vào bao nhiêu viên đá để xây được tòa nhà hoàn chỉnh sao cho thỏa mãn yêu cầu của Mr.X và số đá thêm / bớt đi là ít nhất có thể do khi bớt / thêm vào , cần chuyển đá quý qua lại nơi xây dựng và kho , rất tốn công sức .

 

Quy tắc xây và một số định nghĩa

- Khối đá quý là một khối lập phương bao gồm những viên đá quý nhỏ 

- Xây bằng cách chồng các khối đá quý có độ dài các cạnh liên tiếp , khối có độ dài cạnh lớn hơn thì nằm ở dưới

- Xây một tòa nhà hoàn chỉnh  tức là tòa nhà không bị khuyết bất kỳ góc nào – hay nói cách khác , các khối xây nên không có khối nào bị “rút ruột”

- Xây một tòa nhà level H tức là sử dụng H khối đá quý mà độ dài cạnh của các khối lần lượt là 1,2,3…,H. (Tòa nhà đã hoàn chỉnh)

Giới hạn

 0 ≤ N ≤ 1015

Input

Dòng 1 : Ghi số T – số bộ test.

Dòng 2..T+1 : Mỗi dòng ghi duy nhất một số N – số viên đá mà Mr.X giao cho Davion

 

Output

Ghi ra T dòng . Mỗi dòng ghi những thông tin một trong hai dạng thông tin sau

1 H : Nếu như đủ số đá và xây được tòa nhà level H

0 K H : Nếu như không đủ số đá và cần thêm/bớt |K| viên đá để đạt được tòa nhà hoàn chỉnh với level H theo yêu cầu của Mr.X .( K > 0 khi cần loại bỏ |K| viên đá , ngược lại K < 0 khi cần thêm vào |K| viên đá )

Ví dụ

 

Input

3

9

8

442

 

Output

1 2

0 1 2

0 -1 6

Giải thích

9 = 13 + 23

8 = 13 + 23 - 1

442 = 13 + 23 + 33 + 43 + 53 + 63 + 1


Được gửi lên bởi:Buồn
Ngày:2010-03-25
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Silent is gold

hide comments
2021-05-27 17:59:46
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/XAYNHA
2019-07-10 11:54:58
chat nhi phan =>>> AC
2019-03-22 05:22:45
"và xây càng cao càng tốt nếu có thể ..."
2017-05-20 16:15:39
chặt hàm nhanh hơn chặt tay nhé == haizz haizz
2016-07-24 14:45:30
code :v http://ouo.io/wEwsOy
2015-08-06 14:45:56 [Nghien] Le Long
Cẩn thận N=0 nhé thế thôi
2015-06-23 07:45:45 Sue
có test hiểm sao...
cứ WA suốt :((
2015-05-18 12:18:31 there's no salvation for me...
mảng hằng thần thánh...?!
2014-12-07 19:41:04 Prismatic
n=0 thì in ra 0 1 1 nhá
trước toàn in ra 0 -1 1 làm WA suốt :((
2014-11-07 07:07:02 Ðỗ Tuấn Kiệt
chỉ có thể là chặt nhị phân :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.