Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOSGAME - Đấu trí với thần đèn

 

Mệt mỏi sau 7 ngày 7 đêm liên tục ôn thi ACM, vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời Aladdin rủ thần đèn chơi một trò chơi đối kháng. Luật chơi như sau :

_ Có N băng giấy, mỗi băng giấy gồm các ô vuông liên tiếp nhau. Băng giấy thứ i có kích thước Ai (có thể xem như một bảng với kích thước 1 x Ai).

_ Đến lượt của mình, người chơi sẽ chọn một băng giấy và đánh dấu vào một ô còn trống. Aladdin đánh ‘X’ còn thần đền đánh ‘O’. Một nước đi là hợp lệ nếu không có 2 ô liên tiếp được đánh dấu cùng kí hiệu.

_ Người chơi nào đến lượt của mình mà không tìm được nước đi sẽ thua.

Nhờ thắng lúc oẳn tù xì nên Aladdin đã giành quyền đi trước. Tuy nhiên lúc này Aladdin mới nhận ra là trò chơi mình đề xuất là một “impartial game” và có thể sử dụng kiến thức về lý thuyết trò chơi trong tin học để chỉ ra ngay người chiến thắng từ trạng thái của trò chơi ban đầu.

Yêu cầu :

Cho biêt N và dãy A1, A2, … , An thể hiện kích thước mỗi băng giấy. Hãy cho biết người thắng, biết cả hai đều chơi tối ưu và Aladdin thực hiện nước đi đầu tiên.

Lưu ý : Trong quá trình thi bài của bạn sẽ được chấm với test ví dụ. Sau khi cuộc thi kết thúc bộ test đầy đủ sẽ được sử dụng.

Input

Dòng đầu tiên T – số testcase.
Trong T nhóm dòng sau :
Dòng đầu số nguyên dương N.
Dòng thứ 2 N số nguyên dương A1, A2, … , An

Giới hạn :

T <= 10
N <= 1000
Ai <= 10^6

Output

Với mỗi testcase xuất ra “Aladdin” nếu Aladdin thắng hoặc “Genie” nếu thần đèn thắng.

Example

Input:

2

1

1

2

3 5

 

Output:

Aladdin

Genie


Được gửi lên bởi:Alex & Friends
Ngày:2014-11-22
Thời gian chạy:0.5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C++ 4.3.2 CPP JAVA PAS-GPC PAS-FPC PERL PHP PYTHON PYTHON3 PY_NBC RUBY
Nguồn bài:VOS 2014 R31 - winterwolf94

hide comments
2014-12-05 10:36:20 Nguyen Duc Thien
cho em hỏi phải chơi hết tất cả các băng ạ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.