Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VMSPEED - SPEED

  Đất nước của w có V thành phố và E tuyến đường một chiều nối giữa các thành phố này. w đang ở thành phố 1 và muốn di chuyển tới thành phố V với vận tốc trung bình bé nhất có thể.

  Bạn được cho biết thông tin về các con đường này: mỗi con đường sẽ được cho dưới dạng u v s t, trong đó u là điểm đầu, v là điểm cuối, s là độ dài con đường và t là thời gian cần để đi qua con đường đó (bạn không được đi chậm hơn vì sẽ gây cản trở tới giao thông trên các tuyến đường). Hãy giúp w tìm ra con đường có vận tốc trung bình bé nhất nhé!

 

Input

 

 

  Dòng đầu tiên chứa 2 số V và E.

  E dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 4 số nguyên dương u v s t.

 


 

Output

 

  Một số thực duy nhất là kết quả bài toán, in ra 6 chữ số sau dấu phẩy. Nếu không tồn tại đường đi in ra -1.

 

Giới hạn

 

  V ≤ 500, E ≤ 10000.

  s,t ≤ 108.

  Trong 50% số test: V ≤ 100, E ≤ 1000. s,t ≤ 100.

 

Example

 

Input:

 

4 4

1 2 2 1

1 3 3 2

2 4 5 3

3 4 5 4

 

Output:

 

1.333333


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-08-02
Thời gian chạy:2s-3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VM14

hide comments
2019-06-17 05:23:59
dinh duc manh aw aw
2014-10-13 16:58:53 Cao Viên Viên
p/s cho mình hỏi là bài mình bị WA hay TLE vậy .
2014-09-25 09:43:53 John and the cows
cho mình hỏi có phải nếu có một con đường càng đi càng tốt thì xuất ra 0 ???
2014-08-06 15:34:36 chicken_bare
Ad ơi xem lại giúp mình với, tại sao printf("llf") lại bị 0 điểm trong khi printf("lf") lại 100 ạ

Last edit: 2014-08-07 17:41:46
2014-08-06 12:55:36 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
vận tốc trung bình mà không biết à bạn, là thương của tổng độ dài quãng đường với tổng thời gian
2014-08-06 12:43:40 chicken_bare
cho mình hỏi vận tốc trung bình là vận tốc gì thế? có thể nói rõ hơn được không ạ ?


Last edit: 2014-08-06 12:44:12
2014-08-05 19:17:36 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
Minh la nguoi dau tien comment :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.