Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VMSORT - Sắp xếp

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/vmsort


Kì thi VM đang dần đi đến những vòng thi cuối cùng. Trong khi các thí sinh hăng say với những bài tập hóc búa, mang đậm tính chất Marathon thì các admin VNOI cũng phải đối mặt với những vấn đề rất nan giải, chẳng hạn như thống kê số lượng thí sinh, số lượng thí sinh giải được từng bài tập...

Trong không khí căng thẳng của cuộc đua, ban tổ chức đã quyết định tặng một món quà đặc biệt cho các bạn. Và món quà đó chính là bài tập này!

Bạn sẽ phải giúp các admin làm một nhiệm vụ sau: Cho dữ liệu mô tả các thí sinh tham gia mỗi một trong K vòng của cuộc thi VNOI Marathone 20xx, hãy tính xem có bao nhiêu thí sinh tham gia ít nhất một vòng thi.

Input

  • Dòng 1: Ghi số nguyên dương K (1 ≤ K ≤ 5).
  • K nhóm dòng sau: Mỗi nhóm thể hiện dữ liệu của một vòng thi: Dòng đầu ghi số nguyên N (1 ≤ N ≤ 200) là số lượng thí sinh tham gia vòng thi đó. N dòng sau, mỗi dòng ghi một nick của thí sinh, dưới dạng một xâu khác rỗng, độ dài không quá 20 kí tự (đảm bảo xâu không chứa khoảng trống). Trong mỗi nhóm dòng mô tả một vòng thi, không có tên thí sinh nào được lặp lại hai lần.

Output

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là số thí sinh tham gia ít nhất một vòng thi.

Example

Input:
3
4
flashmt
ll931110
technolt
tuananhnb93
3
mr_invincible
conankudo
ll931110
3
khanhptnk
hphong
technolt
Output:
8

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2012-06-27
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Trần Đặng Tuấn Anh

hide comments
2020-09-05 14:46:43
mở đóng -_-.
2 đấm
2019-07-10 10:34:40
1 đấm AC với QHĐ =))
2018-05-24 10:53:27
map
2017-12-13 02:26:49
set / map / unordered_map
đều 1 đấm AC với 0,00
frostpixel aka.How 2 AC

Last edit: 2017-12-13 02:26:58
2017-01-09 11:17:27
hash + luồng + trie + qhđ = ac
2016-11-14 16:01:39
Bài này C thì dùng map là ổn :))
2015-12-06 15:20:46 Sue
trâu cx AC :))
1 phát chết tươi :))
2015-10-11 18:29:28 Vũ Quang Thịnh
ném hết vào set s =)))
rồi cout<<s.size(); =)))))))
2014-12-25 15:54:04 Prismatic
:)))
2014-12-25 15:54:03 Prismatic
:)))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.