Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VMRR - RR

Có một điều bí mật, mà xưa nay chỉ được lưu truyền giữa các admin VNOI, là RR có những sở thích rất khác người. Không chỉ dừng lại ở việc ngồi ngắm bảng rank của các kỳ thi trên mạng hàng tiếng đồng hồ hay ngồi học thuộc tên của các coder nổi tiếng thế giới, RR còn có sở thích tìm tên mình trong những chuỗi văn bản dài...

Nhiều khi, việc tìm tên mình mất rất nhiều thời gian, thậm chí có thể tốn nhiều ngày mà vẫn đếm nhầm. Các bạn hãy giúp RR giải quyết vấn đề này một cách tổng quát hơn nhé.

Yêu cầu

Cho một xâu S và 2 ký tự X và Y. Đếm xem chuỗi con XY xuất hiện bao nhiêu lần trong S (hai ký tự X và Y không cần liên tiếp nhưng cần xuất hiện đúng thứ tự (X trước Y)).

Input

  • Dòng 1: Xâu S.
  • Dòng 2: X và Y.

Output

  • Gồm 1 số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Giới hạn

  • Xâu S chứa không quá 106 ký tự.
  • Tất cả các ký tự trong đề bài có mã ASCII từ 32 đến 255.

Chấm bài

Bài của bạn sẽ được chấm trên thang điểm 100. Điểm mà bạn nhận được sẽ tương ứng với % test mà bạn giải đúng.

Trong quá trình thi, bài của bạn sẽ chỉ được chấm với 2 test ví dụ có trong đề bài.

Khi vòng thi kết thúc, bài của bạn sẽ được chấm với bộ test đầy đủ.

Example

Input 1:
R_R_
RR Output 1: 1
Input 2:
BA
AB Output 2: 0

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2013-05-28
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG C C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JAVA JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Nguồn bài:VM13 - Nguyễn Thành Trung

hide comments
2019-09-11 07:48:24
Nhớ getline nhe mn !!!
2017-12-15 08:20:21
=)))) đậu moé 2 đấm AC
có dấu cách nha =)))
frostpixel aka.How 2 AC
2017-11-25 15:48:23
code c++
http://123link.co/3H8pOW
2017-11-25 15:02:10
Duyệt 1 vòng for = AC
Ez
2017-01-13 16:25:12
dễ quá còn gì


Last edit: 2017-01-13 16:27:44
2017-01-04 23:05:23 THK6
BIT O(nlogn) cũng nuột mà :v
2016-10-06 10:33:37
60 mà không hiểu lý do :v
2016-06-26 16:26:22
sao minh toàn 80 điểm nhỉ test a a a và aa đúng rồi
2016-06-06 20:33:49
QHD =))
2016-05-20 08:58:45
Ai AC rồi thì cho mình hỏi là dòng 2 của file inp luôn có 2 kí tự phải không?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.