Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VMHEARTS - Trái tim bên lề

Mỗi lần có một tâm hồn bị tổn thương bởi những chiếc gai của bông hoa ái tình, thần tình yêu liền ghi lại khoảnh khắc ấy. Thần lưu giữ những bức ảnh trắng đen về những "trái tim bên lề" ấy để tìm cách chữa trị chúng bằng liều thuốc tình yêu. Lâu dần, thần nhận ra rằng trên đời này có chỉ có bốn loại tim bị tổn thương:

 • Trái tim đơn phương luôn cho đi nhưng không bao giờ được nhận lại. 
 • Trái tim bị phản bội đầy sự phẫn nộ và hoài nghi.
 • Trái tim vô cảm đã vì chịu quá nhiều sóng gió.
 • Trái tim đố kỵ luôn mưu toan và ganh ghét.  

Năm tháng qua đi, bộ sưu tầm những bức hình của thần tình yêu đã không còn giữ được nguyên trạng. Trong các bức ảnh, một số điểm ảnh đã bị đổi màu từ trắng sang đen và ngược lại. Nhiệm vụ của bạn là phải phân loại trong đống ảnh được giao ảnh nào thuộc loại tim nào để giúp thần tình yêu tìm được liều thuốc tình yêu hiệu quả để cứu rỗi những con người bất hạnh ấy. 

Input

Có hai file .zip bạn cần download về. Mỗi file chứa 10,000 tấm ảnh của thần tình yêu. Mỗi tấm ảnh có hai phiên bản là một file ảnh (đuôi .png) và một file ma trận 0/1 (đuôi .txt).

 • Mỗi bức ảnh trong 'vmhearts_test_easy.zip' sẽ có 100 điểm ảnh bị đổi màu. 
 • Mỗi bức ảnh trong 'vmhearts_test_hard.zip' sẽ có 1000 điểm ảnh bị đổi màu.  
 • Các bức ảnh được đánh số từ 0. 

Output

Bạn cần nộp một file gồm một chuỗi dài 20,000 ký tự, mỗi ký tự là số thứ tự loại tim của một bức hình ('1', '2', '3' hoặc '4').

 • 10,000 ký tự đầu tiên chứa số thứ tự loại tim của các bức hình trong 'vmhearts_test_easy.zip'. Ký tự thứ i chứa số thứ tự của bức hình thứ i - 1. 
 • 10,000 ký tự tiếp theo chứa số thứ tự loại tim của các bức hình trong 'vmhearts_test_hard.zip'. Ký tự thứ i + 10,000 chứ số thứ tự của bức hình thứ i - 1. 
 • Lưu ý rằng bạn bắt buộc phân loại TẤT CẢ các bức hình, bất kỳ output nào không hợp lệ (xâu không đúng độ dài 20,000, ký tự không phải từ '1' đến '4',...) đều không được tính điểm. 

Cách tính điểm

 • Điểm của các bạn sẽ được tình bằng % số hình các bạn phân loại đúng. 
 • Trong quá trình thi, chỉ 20 ký tự đầu tiên của bài của bạn được so sánh với đáp án. Điểm tối đa mà bạn nhận được trong kỳ thi và sau kỳ thi đều là 100.

Hướng dẫn

10 ký tự đầu tiên của đáp án:
2134334333

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-08-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT TEXT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.