Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VMGOLD - Mỏ vàng

            Gần thành Baghdad có một mỏ vàng, khi xưa nổi tiếng với trữ lượng rất lớn, nay bị bỏ hoang sau khi bị động đất và bão cát vùi lấp. Trong một lần lang thang dạo chơi, Aladdin và thần đèn tình cờ phát hiện ra một lối vào hang bí mật, không bị cát vùi. Sau nhiều ngày thám thính, Aladdin đã tìm được đường đến khu quặng chính. Ở đây Aladdin tìm thấy N xe goòng (loại xe chạy trên đường ray, dùng để chuyên chở đất đá,vật liệu trong các mỏ quặng) chứa đầy vàng, do trong lúc hoảng loạn do sập hang các thợ mỏ đều bỏ của chạy lấy người.

            Dĩ nhiên Aladdin muốn đem hết tất cả vàng trong quặng ra nhưng sức lực có hạn, thế nên lại phải nhờ đến tài phép của thần đèn! Sau bao lần giúp đỡ ‘’không công’’, lần này thần đèn quyết đòi Aladdin phải ‘’chia chác’’. Sau hồi lâu thương lượng, thần đèn và Aladdin đạt được thỏa thuận : thần đèn sẽ hóa phép đưa K xe goòng ra khỏi hang, đổi lại thần đèn sẽ được tùy ý chọn số vàng cho mình. Tuy nhiên số vàng mà thần đèn nhận được phải là ước của số vàng trên mỗi xe trong số K xe này. May mắn thay, lượng vàng trên mỗi xe (tính bằng kg) trong cả N xe đều là số nguyên dương.

Yêu cầu

            Cho N, K và dãy Ai thể hiện số kg vàng trên mỗi xe. Hãy tính xem số vàng lớn nhất mà thần đèn nhận được là bao nhiêu.

Input

            Dòng thứ nhất gồm 2 số nguyên dương N và K.

            N dòng sau, dòng thứ i gồm một số nguyên dương Ai là lượng vàng (theo kg) trên xe thứ i. 

Giới hạn

      Trong tất cả các test :

  • N <= 3000;     
  • K <= 100,        K <= N
  • 1 <= Ai <= 1010

      Subtask 1 (33%) : N <= 35,    K <= 15

      Subtask 2 (66%) : Không có giời hạn của N, K và Ai

Output

            Một số nguyên dương duy nhất là số kg vàng lớn nhất mà thần đèn có thể nhận được

Example

Input 1:

3 2
120
36
100
Output 1:
20
Input 2:
5 3
5 3
42
20
30
111
63
Output 2:
3
42Output 1:
30
111
63

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-08-08
Thời gian chạy:1s-2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VNOI Marathon 2014

hide comments
2016-05-20 04:39:00 Nguyen Cuong
trâu cũng AC nhưng mà C++14 --> TLE, C++ 4.3.2 AC @@
2015-07-05 12:03:27 Duc M. Pham
Làm cách trâu chó cũng AC :v thật không thể tin được
2014-09-04 05:43:27 Bitagi97
3*10^8 vẫn AC :v , chạy trên máy thấy lâu thật , mà spoj chạy tốt :))
2014-08-14 08:04:49 Human Immunodeficiency Virus
mất nguyên 1 ngày == khốn cmn khổ
2014-08-13 13:42:56 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
tưởng qhd ai dè.., độ phức tạp 3*10^8 vẫn qua, cũng hơi vất vả
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.