Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VMCOFFEE - Tom and Jerry

Tom và Jerry rất thích uống cafe. Mỗi ngày, Tom uống cafe buổi sáng còn Jerry uống buổi chiều. Để cafe được ngon nhất, trước mỗi lần uống cafe mới được pha. Trong nhà bếp có N bao cafe, mỗi bao thuộc một loại khác nhau. Bao thứ i có Si gam cà phê với liều lượng Ai. Mỗi lần pha Tom sẽ chọn một loại cafe i, lấy ra K gam bột cafe (K là số nguyên dương và không được vượt quá liều lượng cho phép Ai nếu không sẽ gây tác dụng phụ không lường trước được). Để bảo đảm chất lượng không được trộn cafe khác loại với nhau.

 

Nhà bếp sắp hết cafe. Ai không tìm thấy cafe để pha (tức là đến lượt mình uống mà nhà bếp không còn cafe) sẽ phải đi mua. Vì rất lười nên Tom có thể nhịn chịu uống ít cafe một chút (nhưng vẫn uống!), chứ nhất định không chịu đi mua. Dĩ nhiên Jerry cũng không muốn phải đi mua cafe nên sẽ tìm cách bắt Tom phải mua.

 

Hãy cho biết xem Tom có thể đùn đẩy việc đi mua cafe cho Jerry được không. Vì Tom uống vào buổi sáng nên có thể xem là Tom uống trước Jerry.

Input

Dòng đầu tiên là T - số testcase. Trong mỗi testcase :

  • Dòng thứ nhất N là số bao cafe
  • Dòng thứ 2 gồm N số nguyên dương Si là trữ lượng cafe còn trong bao i
  • Dòng thứ 3 gồm N số nguyên dương Ai là lừu lượng cafe của bao i 

Giới hạn

  • N <= 105
  • 1 <= Ai, Si <= 109
  • Subtask 1 (30%) : N=1; S1 <= 105; A1 <= 200  
  • Subtask 2 (20%) : N=1; S1, A1 <= 109
  • Subtask 3 (50%) : N <= 105 ; 1 <= Ai, Si <= 109

Output

Với mỗi testcase in ra Tom nếu Tom phải đi mua cafe, ngược lại in ra Jerry.

Chấm bài

Bài của bạn sẽ được chấm trên thang điểm 100. Điểm mà bạn nhận được sẽ tương ứng với % test mà bạn giải đúng.

Trong quá trình thi, bài của bạn sẽ chỉ được chấm với 2 test ví dụ.

Khi vòng thi kết thúc, bài của bạn sẽ được chấm với bộ test đầy đủ.

Example

Input 1:

1

1
28
6

Output 1:

Tom

Input 2:

2

1
20
6

2
8 18
3 5

Output 2:

Jerry
Tom

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-08-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VM14 - winterwolf94

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.