Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VMCANDLE - Aladdin và cây đèn cầy

            Nến (còn gọi là đèn cầy) thường được thắp trong các buổi tiệc ngoài tời để tạo không khí huyền ảo, ấm cúng, lãng mạn. Hôm nay là sinh nhật Jasmine! Aladdin, Abu và thần đèn đã tổ chức một buổi tiệc thịnh soạn gồm cơ man nào là sơn hào hải vị. Trên bàn tiệc là một hàng N cây nến bằng đúng số tuổi của Jasmine. Điều đặc biệt là những cây nến này có phép (do của thần đèn).

Ban đầu N nến đều đang cháy.

Nếu thổi lần đầu thì cả N nến sẽ tắt.

Thổi lần hai thì các nến số chẵn cháy trở lại.

Thổi sang lần thứ 3 thì nến 3, 6, 9, 12, …. nếu đang cháy sẽ tắt, còn nếu đang tắt sẽ cháy.

Tương tự vậy với các lần 4, 5, 6, … , N.

            Aladdin nhận thấy là sau khi thổi nến một số lần thì một số nến sẽ không bị tác động nữa, từ đó nghĩ ra một trò chơi. Aladdin đố Jasmine tìm ra cây nến còn sáng thứ K sau khi thổi hết cả N lần. Nếu Jasmine trả lời đúng sẽ nhận được một phần quà đặc biệt mà Aladdin bỏ ra cả mấy ngày để chuẩn bị :D.

            Phải thối hết N lần thì mất công quá L. Tuy nhiên Aladdin có một mẹo, không cần thổi mà cũng không cần biết có bao nhiêu nến tất cả vẫn tính được ngay số thứ tụ của cây nến đang cháy thứ K. Hãy giúp Jasmine giành được quà nào!

Yêu cầu

Cho K. Tìm số thứ tụ của cây nến đang cháy thứ K sau N lần thổi nến

Input

  • Một số nguyên dương duy nhất K

Giới hạn

  • K <= 1018
  • 33% số test có K <= 4000

Output

  • Một số nguyên dương là số thứ tự của cây nến sáng thứ K.

Chấm bài

Bài của bạn sẽ được chấm trên thang điểm 100. Điểm mà bạn nhận được sẽ tương ứng với % test mà bạn giải đúng.

Trong quá trình thi, bài của bạn sẽ chỉ được chấm với 3 test (không nhất thiết trùng với test ví dụ)

Khi vòng thi kết thúc, bài của bạn sẽ được chấm với bộ test đầy đủ.

Example

Input 1:
1
Output 1:
2

Input 2:
Output 2:
8

Input 3:
21 
Output 3:
26


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-07-25
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JAVA JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Nguồn bài:VM14 - winterwolf94

hide comments
2017-09-29 20:02:40


Last edit: 2017-09-29 20:04:12
2017-08-30 15:48:58
cái bài này thiệc thú dzị :)
2017-06-19 05:14:49
O(1) chặt Chặt éo :))))))))
2017-02-14 09:32:34
1 dòng AC ~~
2017-02-02 11:13:14
one hit
2017-02-02 07:50:23
3 dong
2017-02-02 06:40:11
Trâu 96,67đ còn nhị phân return mid thì 80 mà return left thì ac :v

Last edit: 2017-02-02 06:41:17
2017-01-13 12:04:37
11 dòng O(1)
2016-05-07 11:13:18
Sai 1 lỗi cực nhỏ làm submit 3 lần:)))
2015-12-10 09:17:26 The Flash
tí nữa thì 1 đấmAC
mà bài này mình làm có 29 dòng thôi :))))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.