Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VKNIGHTS - Quân mã

HÌnh 1 mô tả một quân mã tấn công các ô trên bàn cờ vua.

Cho một bàn cờ vua có kích thước 3Xn, 3 hàng và n cột, trong đó 1 ≤ n ≤ 100, và một tập gồm Z ô. Các dòng được đánh số 1 đến 3 từ trên xuống dưới, các cột được đánh số 1 đến n từ trái sang phải.

Các quân mã không được đặt trên các ô thuộc tập Z. Không có hai quân mã nào được tấn công lẫn nhau. Giả sử mỗi cột có nhiều nhất một ô thuộc tập Z. Khi đó, tập Z có thể mô tả bởi dãy k1, k2,... ,kn với ki thuộc {0, 1, 2, 3}. Nếu ki=0, không có ô nào trên cột i thuộc tập Z, trong các trường hợp còn lại, ki là chỉ số dòng của ô trên cột này thuộc tập Z.

Yêu cầu

Cho biết số cột n của bàn cờ và dãy mô tả tập Z, hãy tìm số nhiều nhất quân mã M có thể đặt sao cho thỏa mãn các điều kiện đã nêu, và L, số cách đặt M quân mã lên bàn cờ.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ≤ 100, là số cột trên bàn cờ.
  • Mỗi dòng trong số n dòng tiếp theo chứa một số thuộc tập {0, 1, 2, 3}, là dãy mô tả tập Z.

Kết quả

In ra hai số nguyên M và L cách nhau bởi khoảng trắng.

Ví dụ

Dữ liệu
2
1
0
Kết quả 
4 2

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-03-20
Thời gian chạy:0.132s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Polish OI 3

hide comments
2018-11-11 03:34:26
hình 1 sao không thấy nhỉ?
2018-11-11 03:32:53
sao mình không nhìn thấy hình 1 ở trên nhỉ? ai có cho mình xin với
2018-02-18 19:02:04 Sơn Tùng M-TP
Nhất định phải làm được!
2017-11-17 10:36:07


Last edit: 2017-11-17 10:37:12
2017-11-17 10:36:07
dinh truong lam ăn cc .câm mồm chó của m lại .
tao tự giới thiệu bản thân mình là NGUYỄN VĂN BANG tuyến bố khiêu chiến vs m :)))
2017-10-22 15:08:15
{dinh truong lam}

hàm check sai, lại đặt a[3][nmax] :(, cái dcm mất mẹ 1 đấm
2017-08-31 15:59:27
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:

http://yeulaptrinh.pw/1063/vknights-spoj/2017-05-23 15:19:47
xin kinh nghiệm từ 90 lên 100 với :D
2017-03-24 09:25:41
ko biết sai do đâu :(
2016-08-01 02:48:06
@@@ sai linh tinh sub tới 5 lần sida quá huhu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.