Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VBGRASS - Bãi cỏ ngon nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/vbgrass


Bessie dự định cả ngày sẽ nhai cỏ xuân và ngắm nhìn cảnh xuân trên cánh đồng của nông dân John, cánh đồng này được chia thành các ô vuông nhỏ với R (1 <= R <= 100) hàng và C (1 <= C <= 100) cột. Bessie ước gì có thể đếm được số khóm cỏ trên cánh đồng.

Mỗi khóm cỏ trên bản đồ được đánh dấu bằng một ký tự ‘#‘ hoặc là 2 ký tự ‘#’ nằm kề nhau (trên đường chéo thì không phải). Cho bản đồ của cánh đồng, hãy nói cho Bessie biết có bao nhiêu khóm cỏ trên cánh đồng.

Ví dụ như cánh đồng dưới dây với R=5 và C=6:

.#....
..#...
..#..#
...##.
.#....

Cánh đồng này có 5 khóm cỏ: một khóm ở hàng đầu tiên, một khóm tạo bởi hàng thứ 2 và thứ 3 ở cột thứ 2, một khóm là 1 ký tự nằm riêng rẽ ở hàng 3, một khóm tạo bởi cột thứ 4 và thứ 5 ở hàng 4, và một khóm cuối cùng ở hàng 5.

Dữ liệu

  • Dòng 1: 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: R và C
  • Dòng 2..R+1: Dòng i+1 mô tả hàng i của cánh đồng với C ký tự, các ký tự là ‘#’ hoặc ‘.’ .

Kết quả

  • Dòng 1: Một số nguyên cho biết số lượng khóm cỏ trên cánh đồng.

Ví dụ

Dữ liệu
5 6
.#....
..#...
..#..#
...##.
.#....

Kết quả
5

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-05-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:USACO US-Open 2008 - Bảng Đồng

hide comments
2020-10-03 10:24:11
khong dam AC. Game de vl
2019-11-19 09:04:20
AC in one go :>
2019-10-30 10:47:51
submit báo 100 mà k báo accepted có được k các bác
2019-08-09 16:48:45
wtf code vớ va vớ vẩn mà 1 đấm ac ?? :D ??
2018-10-28 10:31:58
1 hit
frostpixel aka.How 2 AC
2018-10-15 09:35:06
1 đấm AC easy

2018-07-29 17:14:21
ai bảo chỉ cần duyệt là ac??
phải qhd+bit+heap+LCA+Suffix Array mới ac nhé
2017-11-21 09:47:52
có link đây ae coi thử
https://github.com/tuankiet65/SPOJ/blob/master/VBGRASS/10478004-src.pas
2014-02-02 05:28:54 Lollipop
thế
.#.
.##
là mấy khóm??????
2014-01-23 16:50:09 Silver Rayleigh
cần j` QHĐ hay loang j` đâu. cứ kt bình thường cx AC mà
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.