Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

V11WATER - Nước đọng

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/v11water


Năm 2011, tình trạng ngập lụt trong thành phố trở lên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, mọi người quyết định xây dựng hệ thống mái che cho toàn thành phố.


Mái che có bề rộng là N, được chia làm N phần có độ dài như nhau. Độ cao của mỗi phần là h1, h2, ..., hn. Khi trời mưa, một phần nước sẽ đọng lại trên mái và một phần sẽ thoát ra ngoài theo hai bên trái và phải của mái che. Do đó, thành phố sẽ không phải chịu cảnh mưa lụt như trước.


Nhằm mục đích bảo trì mái che, bạn cần viết chương trình tính lượng nước lớn nhất có thể đọng lại trên mái che.

Input

  • Dòng đầu ghi số N. (1 <= N <= 100000)
  • Dòng sau ghi N số tự nhiên h1, h2, ..., hn. (1 <= hi <= 100000)

Output

  • Gồm một số duy nhất thể hiện lượng nước tìm được.

Giới hạn

  • 50% số test có N <= 1000.

Example

Input:
5
1 3 1 2 3
Output:
3

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2011-01-03
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VNOI Online 2011
Tác giả: Khúc Anh Tuấn

hide comments
2021-05-27 17:59:37
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/V11WATER
2019-07-28 12:06:56
nhớ để long long nhé anh em
2019-05-22 15:25:13
https://ideone.com/DKFVgc
2018-09-21 09:56:48
hmmm res để long long nhé
bay mất 1 đấm ._.
frostpixel aka.How 2 AC
2018-06-20 16:00:38
ai muốn xem code thì đây nha hi hi ^^
http://bit.ly/2FpZrfj

Last edit: 2019-01-12 02:00:13
2017-11-10 14:47:02
http://123link.co/IKsCIpe1 code AC
2015-09-16 10:02:38
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/09/16/nuoc-dong-v11water/
2015-06-18 05:04:55 [Nghien] Le Long
Đệ quy thần thánh

Last edit: 2015-06-18 05:07:46
2015-02-15 05:59:57 Bee
bài này hơi mưu mẹo. tính toàn bộ số nước đọng trên mái luôn. còn ở 2 bên vách không đọng được vì phải thoát nước như đề bài nói.
2015-02-06 12:30:08 Con Bò Huyền Thoại
http://dangminhtien.name.vn/blog/2015/02/06/v11water-spoj-nuoc-dong/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.