TRIOMINO - Triomino Game

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/triomino


X và Y đang chơi trò chơi như sau: Họ bắt đầu với một bảng ô vuông trống kích thước 2xN và luân phiên chơi. X đi trước. Trong một nước đi, một người chơi phải đặt một quân L-triomino (như hình bên phải) vào bảng, theo một trong 4 hướng, và không được đặt chèn lên các ô đã có triomio. Người nào không thể thực hiện nước đi nữa thì thua.

Cho kích thước của bảng, tính xem ai sẽ là người chiến thắng nếu giả sử cả X và Y đều chơi tối ưu.

Input

Input chứa nhiều test. Dòng đầu tiên ghi số nguyên T là số lượng test. (T<=50)

Mỗi test chứa số nguyên N trên 1 dòng, là kích thước của bảng (N<=800)

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng kí tự "X" hoặc "Y" thể hiện ai là người chiến thắng trò chơi đó.

Example

Input:
2
3
4

Output:
X
Y

Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2008-08-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Byte Code

hide comments
2018-01-25 09:20:50
bai hay
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.