TREZOR - Trezor

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/trezor


Mirko quyết định mở một dịch vụ kinh doanh mới – các hầm cho ngân hàng. Một chi nhánh của ngân hàng có thể được hình dung trong một mặt phẳng, các hầm là các điểm trên mặt phẳng. Chi nhánh của Mirko chứa chính xác L·(A+1+B) hầm, sao cho mỗi điểm với tọa độ nguyên nằm trong hình chữ nhật với các góc là (1, −A) và (L, B) có đúng một hầm.

Các hầm được quan sát bởi 2 lính canh – một người ở (0, −A), và người kia ở (0, B). Một lính canh có thể nhìn thấy một hầm nếu không có bất cứ hầm nào khác trên đường thẳng nối giữa lính canh và hầm đó.

Một hầm là không an toàn nếu như không có lính canh nào nhìn thấy nó, an toàn nếu chỉ có 1 lính canh nhìn thấy nó, và cực kỳ an toàn nếu cả 2 lính canh đều nhìn thấy nó.

Cho A, B và L, ghi ra số lượng các hầm không an toàn, an toàn, và cực kỳ an toàn.

Input

Dòng đầu tiên chứa các số nguyên A và B (1 ≤ A ≤ 2000, 1 ≤ B ≤ 2000).

Dòng thứ 2 chứa số nguyên L (1 ≤ L ≤ 1 000 000 000).

Output

Ghi ra trên 3 dòng phân biệt lần lượt các số là số lượng các hầm không an toàn, an toàn, và cực kỳ an toàn.

Example

Input:
1 1
3

Output:
2
2
5
Input:
2 3
4

Output:
0
16
8
Input:
7 11
1000000

Output:
6723409
2301730
9974861

Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2009-01-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COCI 2008/2009

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.